Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1198 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-06
Data wydania:2002-08-20
Data wejscia w życie:2002-09-21
Data obowiązywania:2002-09-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1198 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 143                — 9192 —                Poz. 1198


1198

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 154, poz. 1789 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się listę krajów, do których eksport lub tranzyt przez polski obszar celny towarów o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa jest zakazany. Lista stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 2.

1. Określa się listę krajów, do których eksport lub tranzyt przez polski obszar celny towarów o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa jest ograniczony. Lista stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, polega na obowiązku uzyskania zgody Rady Ministrów na eksport lub tranzyt przez polski obszar celny towarów o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Dziennik Ustaw Nr 143                — 9193 —                Poz. 1198


Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. (poz. 1198)

Załącznik nr 1

LISTA KRAJÓW OBJ¢TYCH ZAKAZEM EKSPORTU LUB TRANZYTU PRZEZ POLSKI OBSZAR CELNY TOWARÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA BEZPIECZE¡STWA PA¡STWA

Dziennik Ustaw Nr 143                — 9194 —                Poz. 1198


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 143                — 9195 —                Poz. 1198


Załącznik nr 2

LISTA KRAJÓW OBJ¢TYCH OGRANICZENIEM EKSPORTU LUB TRANZYTU PRZEZ POLSKI OBSZAR CELNY TOWARÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA BEZPIECZE¡STWA PA¡STWA

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1198 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1203 z 20022002-09-06

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1202 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1201 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1200 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1199 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1197 z 20022002-09-06

  Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1196 z 20022002-09-06

  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.