Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1201 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-06
Data wydania:2002-08-27
Data wejscia w życie:2002-09-14
Data obowiązywania:2002-09-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1201 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 143                — 9212 —                Poz. 1201


1201

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii. Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 w związku z art. 14 § 4 i § 4a ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii (Dz. U. Nr 151, poz. 1692) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 pozycja określona kodem PCN 2401 w brzmieniu:

Dziennik Ustaw Nr 143 otrzymuje brzmienie:                — 9213 —                Poz. 1201


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 143                — 9214 —                Poz. 1201


2) w załączniku nr 5 pozycja określona kodem PCN 2401 w brzmieniu:

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 143 otrzymuje brzmienie:                — 9215 —                Poz. 1201


§ 2.

1. Pozwolenia na przywóz towarów określonych kodem PCN 2401, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują ważność do dnia upływu terminu ich ważności.

2. Wielkość kontyngentów określona w załącznikach, o których mowa w § 1, ulega pomniejszeniu

o wielkość kontyngentów rozdysponowanych na podstawie pozwoleń, o których mowa w ust.

1. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1201 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1203 z 20022002-09-06

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1202 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1200 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1199 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1198 z 20022002-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1197 z 20022002-09-06

  Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1196 z 20022002-09-06

  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.