Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-03
Data wydania:2001-12-05
Data wejscia w życie:2002-12-18
Data obowiązywania:2002-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 202                — 12639 —                Poz. 1705


1705

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 39 ustęp 2 Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 9 marca 2000 r. wyżej wymienioną konwencję. Zgodnie z artykułem 39 ustęp 5, dnia 5 maja 2000 r. złożono Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej jako depozytariuszowi dokument ratyfikacyjny Rzeczypospolitej Polskiej do wymienionej konwencji. Zgodnie z artykułem 40 ustęp 1 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 czerwca 2001 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1. Następujące państwa stały się stronami konwencji w niżej podanych datach: Republika Argentyńska Republika Austrii Republika Bułgarii Republika Chorwacji Republika Czeska Królestwo Danii Republika Finlandii Republika Francuska Republika Grecka Królestwo Hiszpanii Irlandia Kanada Wielkie Księstwo Luksemburga Republika Łotewska Królestwo Maroka Królestwo Niderlandów 18 czerwca 2001 r. 11 września 2001 r. 18 czerwca 2001 r. 18 czerwca 2001 r. 18 czerwca 2001 r. 18 czerwca 2001 r. 18 czerwca 2001 r. 18 czerwca 2001 r. 18 czerwca 2001 r. 18 czerwca 2001 r. 18 czerwca 2001 r. 18 czerwca 2001 r. 19 listopada 2001 r. 18 czerwca 2001 r. 18 czerwca 2001 r. 18 czerwca 2001 r. Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz (”Until further notice the Convention shall not apply to Greenland and the Faroe Islands.”) (”... for the time being, the signature on behalf of Denmark does not commit the Faroe Islands and Greenland.”) Zastrzeżenie złożone 3 września 1999 r.: przy przyjęciu dnia Republika Federalna Niemiec Królestwo Norwegii Rumunia Republika Słowacka Republika Słowenii Konfederacja Szwajcarska Królestwo Szwecji Ukraina Republika Węgierska Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 18 czerwca 2001 r. 18 czerwca 2001 r. 18 czerwca 2001 r. 18 czerwca 2001 r. 18 czerwca 2001 r. 18 czerwca 2001 r. 18 czerwca 2001 r. 18 czerwca 2001 r. 18 czerwca 2001 r. 18 czerwca 2001 r.

2. Przy podpisaniu albo składaniu dokumentów ratyfikacyjnych, przystąpienia lub przyjęcia następujące państwa złożyły podane niżej oświadczenia i zastrzeżenia: Dania Zastrzeżenie złożone przy podpisaniu dnia 9 lutego 1998 r.: Podpisanie konwencji w imieniu Danii nie wiąże Wysp Faroe i Grenlandii.

Do czasu złożenia kolejnych notyfikacji konwencji nie stosuje się do Grenlandii i Wysp Faroe.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1711 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 20022002-12-03

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1709 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 20022002-12-03

  Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1707 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 20022002-12-03

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 20022002-12-03

  Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 1064

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-26 poz. 1177

  Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Genewie dnia 9 stycznia 2001 r. wraz z załącznikami I i II, zmienionymi w Helsinkach w dniach 25 i 26 maja 1998 r. oraz w Wiedniu dnia 15 października 2002 r., do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-09 poz. 689

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-02-03 poz. 146

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, sporządzonego w Wiedniu dnia 30 września 1997 r., do Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej o stosowaniu zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-12 poz. 369

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyleniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.