Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-03
Data wydania:2001-10-31
Data wejscia w życie:2001-12-04
Data obowiązywania:2002-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 2002


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 202                — 12640 —                Poz. 1706


1706

UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzona w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 15 grudnia 1999 r. została sporządzona w Warszawie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, w następującym brzmieniu: Przekład UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy PREAMBUŁA Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych, zwana dalej EUMETSAT, utworzona konwencją, otwartą do podpisu w Genewie dnia 24 maja 1983 r., która weszła w życie dnia 19 czerwca 1986 r., reprezentowana przez jej Dyrektora, oraz Rzeczpospolita Polska, zwana dalej RP, biorąc pod uwagę proces integracji państw europejskich z Unią Europejską, zapoczątkowany podpisaniem „Porozumień Europejskich”, biorąc pod uwagę długotrwałą współpracę między państwami europejskimi w dziedzinie meteorologii w ramach Âwiatowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), mając na uwadze, że pierwszoplanowym zadaniem EUMETSAT jest stworzenie, utrzymywanie i eksploatacja europejskich systemów operacyjnych satelitów meteorologicznych, z uwzględnieniem w maksymalnym zakresie zaleceń WMO, mając na uwadze artykuł 3 Konwencji EUMETSAT, który zachęca EUMETSAT do zawierania umów z państwami niebędącymi jej członkami, w celu realizacji jej założeń oraz zgodnie z tradycją meteorologiczną, uwzględniając wolę EUMETSAT popierania wykorzystywania danych, produktów i usług na szerszym obszarze europejskim oraz podkreślając potrzebę rozszerzenia podstaw finansowych EUMETSAT, AGREEMENT between the Republic of Poland and the European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT) on cooperation PREAMBLE The European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, established by the Convention opened for signature in Geneva on 24 May 1983 and entered into force on 19 June 1986 (hereinafter referred to as ”EUMETSAT”), represented by its Director, and The Republic of Poland (hereinafter referred to as RP), taking into account the process of integration of European countries with the European Union initiated through the signature of ”Europe Agreements”, taking into account the long-standing cooperation among European countries in the field of meteorology within the framework of the World Meteorological Organization (WMO), bearing in mind that the primary objective of EUMETSAT is to establish, maintain and exploit European systems of operational meteorological satellites, taking into account as far as possible the recommendations of the WMO, bearing in mind Article 3 of the EUMETSAT Convention, which invites EUMETSAT to conclude agreements with non-Member States for the purpose of achieving its objectives and in conformity with meteorological tradition, considering EUMETSAT’s wish to promote the use of EUMETSAT data, products and services at a wider European level and stressing the need to extend the EUMETSAT funding base,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1706 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1711 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1710 z 20022002-12-03

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1709 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu dodatkowego Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1708 z 20022002-12-03

  Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1707 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1705 z 20022002-12-03

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1704 z 20022002-12-03

  Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-03 poz. 1707

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) o współpracy, sporządzonej w Warszawie dnia 15 grudnia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-12 poz. 297

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-21 poz. 1435

  Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzona w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r., oraz decyzja Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu, ustanowionego Umową o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, w sprawie dodatkowych koncesji udzielonych przez Polskę w imporcie produktów rolnych pochodzących z Estonii, sporządzona w Tallinie dnia 14 lipca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-07 poz. 1541

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, sporządzonej w Warszawie dnia 8 czerwca 2000 r., o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1360

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.