Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1874 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-20
Data wydania:2004-08-17
Data wejscia w życie:2004-08-20
Data obowiązywania:2004-08-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1874 z 2004


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 181                — 12610 —                Poz. 1874


1874

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych Na podstawie art. 132 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się wzór zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych, o której mowa w art. 132 ust. 1 ustawy z dnia ———————

1)

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wzór deklaracji stanowi załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki

Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001 i Nr 152, poz. 1597.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi polegające na reklamowaniu napoju alkoholowego (Dz. U. Nr 105, poz. 988 i Nr 121, poz. 1140), które utraciło moc z dniem 17 lipca 2004 r. na podstawie art. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 152, poz. 1597).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1874 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1879 z 20042004-08-20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1878 z 20042004-08-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1877 z 20042004-08-20

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1876 z 20042004-08-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1875 z 20042004-08-20

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1873 z 20042004-08-20

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Miłoradz w województwie pomorskim

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1872 z 20042004-08-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

porady prawne online

Porady prawne

 • Niewniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  Jaka jest konsekwencja niewniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych?

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

 • Stawka VAT dla usług cateringowych

  Firma świadczy usługi cateringowe, sklasyfikowane w grupie PKWiU 55.52.13. Catering dla ekipy filmowej składa się z posiłków, napojów gazowanych, niegazowanych, owoców, (...)

 • Utrata koncesji na sprzedaż alkoholu (piwa)

  Rodzice otworzyli sklep na obrzeżach 38 tys. miasta. Na otwarcie sklepu spożywczego przeznaczyli środki z kredytów, więc co miesiąc muszą spłacać raty kredytowe. (...)

 • VAT od kanapek

  Firma zamierza robić kanapki z zakupionych wcześniej surowców, rozwozić je i sprzedawać pracownikom różnych instytucji, biur. Jaki VAT będzie obowiązywał od tych (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-20 poz. 1874

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-17 poz. 988

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi polegające na reklamowaniu napoju alkoholowego

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-02 poz. 1597

  Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • Komunikat UE z 2008-09-18 nr 239 poz. 20

  Wyrok Trybunału z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie E-6/07 — HOB vín ehf. oraz Faxaflóahafnir sf. (Opłaty portowe — Opłaty o skutku równoważnym (...)

 • Komunikat UE z 2007-12-13 nr 301 poz. 19

  Wniosek dotyczący wydania przez Trybunał EFTA opinii doradczej, złożony przez Hæstiréttur Íslands, z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie HOB vín ehf (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.