Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 350 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-10
Data wydania:2004-03-03
Data wejscia w życie:2004-03-10
Data obowiązywania:2004-03-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 350 z 2004


Strona 1 z 3
350

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 20, poz. 247, z 2001 r. Nr 23, poz. 276, z 2002 r. Nr 70, poz. 652 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 273) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie okre———————

1)

ślone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Stawki uposażenia określone w rozporządzeniu przysługują żołnierzom zawodowym od dnia 1 stycznia 2004 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750.

Dziennik Ustaw Nr 38                — 2127 —                Poz. 350


Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2004 r. (poz. 350)

Załącznik nr 1

STAWKI UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STANOWISKA SŁU˚BOWEGO DLA POZOSTAŁYCH STANOWISK SŁU˚BOWYCH Stanowisko służbowe 1 o stopniu etatowym generała (admirała) o stopniu etatowym generała broni (admirała floty) Miesięcznie w złotych 2 6 374,0 6 003,0 6 003,0 5 836,0 5 408,0 5 029,0 4 813,0 4 597,0 4 381,0 5 029,0 4 813,0 4 597,0 4 381,0 4 110,0 3 893,0 3 739,0 3 359,0 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 597,0 381,0 110,0 893,0 739,0 359,0 872,0 710,0 447,0 208,0 958,0

o stopniu etatowym generała dywizji (wiceadmirała)

o stopniu etatowym generała brygady (kontradmirała)

o stopniu etatowym pułkownika (komandora)

o stopniu etatowym podpułkownika (komandora porucznika)

3 739,0 3 359,0 2 872,0 2 710,0 2 447,0 2 208,0 1 958,0 1 786,0 1 634,0 1 573,0 1 518,0 2 208,0 1 958,0 1 786,0 1 634,0 1 573,0 1 518,0 1 485,0 1 452,0

o stopniu etatowym majora (komandora podporucznika)

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 350 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 352 z 20042004-03-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 351 z 20042004-03-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla stopni wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 349 z 20042004-03-10

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego dla członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 348 z 20042004-03-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, sporządzonej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 347 z 20042004-03-10

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, sporządzona w Warszawie dnia 6 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 346 z 20042004-03-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, sporządzonej w Taszkencie dnia 21 października 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 345 z 20042004-03-10

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, sporządzona w Taszkencie dnia 21 października 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 344 z 20042004-03-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzonej w Kijowie dnia 3 marca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 343 z 20042004-03-10

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzona w Kijowie dnia 3 marca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 342 z 20042004-03-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzonej w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 341 z 20042004-03-10

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków, sporządzona w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-15 poz. 1453

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-09 poz. 1396

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-08 poz. 652

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-27 poz. 107

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-03 poz. 1362

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.