Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - Strona 9

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-23
Data wydania:2004-01-06
Data wejscia w życie:2004-01-31
Data obowiązywania:2004-01-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - Strona 9


Strona 9 z 19

Dziennik Ustaw Nr 9 1 2                — 347 — 3 Kwas 5aminosalicylowy Lewodopa Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie: — Cholina i jej sole Salicylan choliny (Choline Salicylate) — Lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy Lecytyna — Pozostałe Antrenyl Bromek tetraetyloamoniowy Lkarnityna Lkarnityny winian Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego: — Amidy alifatyczne (włącznie z karbaminianami alifatycznymi) oraz ich pochodne; ich sole: — — Pozostałe N[(4dimetyloamino2oksobut3enylo)fenylo]Netyloacetamid — Amidy cykliczne (włącznie z karbaminianami cyklicznymi) oraz ich pochodne; ich sole: — — Pozostałe: — — — Paracetamol (INN) — — — Pozostałe Atenolol Crotamiton Monoamid kwasu beta(pchlorofenylo)glutarowego Niklozamid bezwodny pacetyloaminobenzenosulfochlorek Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną (włącznie z sacharyną i jej solami) oraz związki z iminową grupą funkcyjną: — Iminy i ich pochodne; ich sole Chlorheksydyny diglukonian Largininy chlorowodorek Metforminy chlorowodorek Związki z nitrylową grupą funkcyjną: — Pozostałe: — — Pozostałe Kwas cyjanooctowy Pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy: — Pozostałe Hydroksymocznik Organiczne związki siarki: — Metionina: — — Metionina (INN) Lmetionina — Pozostałe: — — Cysteina i cystyna Lcystyna — — Pozostałe Febantel Flutikazonu propionian mikronizowany Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(ami) tlenu: — Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień furanowy (nawet uwodorniony): — — Pozostałe Ranitydyna 4                Poz. 70


090063 ex 2922 50 00 0 090064 ex 2922 50 00 0 2923 2923 10 090065 ex 2923 2923 20 090066 ex 2923 2923 90 090067 ex 2923 090068 ex 2923 090069 ex 2923 090070 ex 2923 2924 00 10 00 20 00 90 90 90 90 0 00 0 00 0 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0

800 kg 500 kg

1 500 kg 37 050 kg 50 kg 5 000 kg 1 750 kg 300 kg

2924 19 00 0 090071 ex 2924 19 00 0 2924 29 090072 2924 29 2924 29 090073 ex 2924 090074 ex 2924 090075 ex 2924 090076 ex 2924 090077 ex 2924 2925 2925 20 00 090078 ex 2925 20 090079 ex 2925 20 090080 ex 2925 20 0 00 0 00 0 00 0

200 kg

30 95 29 29 29 29 29

0 0 95 95 95 95 95

51 480 kg 4 530 kg 1 000 kg 2 500 kg 740 kg 144 500 kg

0 0 0 0 0

18 500 kg 500 kg 78 110 kg

2926 2926 90 2926 90 95 0 090081 ex 2926 90 95 0 2928 00 2928 00 90 0 090082 ex 2928 00 90 0 2930 2930 40 2930 40 ex 2930 2930 90 2930 90 ex 2930 2930 90 ex 2930 ex 2930 2932 2932 19 00 0 090087 ex 2932 19 00 0

35 000 kg

1 900 kg

090083 090084 090085 090086

10 0 40 10 0 13 90 70 90 90 0 13 0 0 70 0 70 0

600 kg 300 kg 700 kg 12,5 kg

1 500 kg

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - Strona 9 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 75 z 20042004-01-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2004 r. sygn. akt SK 10/03

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 74 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 73 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sieci wymiany informacji

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 72 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 71 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 69 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlicke Zahori, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 68 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

 • Cło i VAT przy wysyłce z USA

  Wygrałem licytację na Allegro.pl, które przedmiotem był iPhone - cena 1.675 PLN. Po zakończeniu licytacji sprzedający zaproponował mi wysyłkę towaru z USA. Czy w (...)

 • Przywóz dewiz do Polski

  Ile pieniędzy gotówką może wwieść do Polski Polak zamieszkały na stałe za granicą i czy wymagane są do tego jakieś dokumenty, jeśli suma będzie większa, np. (...)

 • Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

  Zajmuję się skupem i sprzedażą bydła, trzody chlewnej. Dokumentuję zakup dowodem wewnętrznym, gdyż jest to zakup od rolników, którzy nie chcą podawać swoich danych. (...)

 • Szwajcaria miejscem zakupu i odbioru towaru

  Moja firma (mamy NIP VAT-UE) zakupiła towar u szwajcarskiego dostawcy. Z uwagi na fakt, że realizujemy 2-miesięczny kontrakt w Szwajcarii, miejscem dostawy była także (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1200

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-10 poz. 465

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego.

 • Monitor Polski 2004 nr 17 poz. 294

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społeczneji z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Monitor Polski 2004 nr 15 poz. 249

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1716

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych tworów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.