Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1473 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-11-05
Data wydania:2007-10-23
Data wejscia w życie:2007-11-13
Data obowiązywania:2007-11-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1473 z 2007


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 204                — 14616 —                Poz. 1473


1473

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 23 października 2007 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności (Dz. U. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa: ———————

1)

1) wzór zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „zaświadczeniem”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) instrukcję wypełniania zaświadczenia, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: P.G. Woźniak

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1473 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.