Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1124 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-10-14
Data wydania:2008-10-06
Data wejscia w życie:2008-10-29
Data obowiązywania:2008-10-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1124 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 182                — 9686 —                Poz. 1124


1124

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych (Dz. U. Nr 194, poz. 1987, z 2005 r. Nr 96, poz. 810 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 862) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w części I — Banki i oddziały instytucji kredytowych: a) uchyla się poz. 8, b) poz. 17 otrzymuje brzmienie: „17. BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce”, c) uchyla się poz. 19, d) poz. 22 otrzymuje brzmienie: „22. Mercedes — Benz Bank Polska S.A.”, e) uchyla się poz. 24, f) uchyla się poz. 43, g) poz. 54 otrzymuje brzmienie: „54. Sygma Banque Societe Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce”, h) dodaje się poz. 57—66 w brzmieniu: „57. Noble Bank S.A.

58. RCI Bank Polska S.A.

59. Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) — Oddział w Polsce

60. Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona „la Caixa” (Kasa Oszczędności) Oddział w Polsce ———————

1)

61. Elavon Financial Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce

62. Banco Espirito Santo de Investimento, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

63. BNP Paribas Securities Services Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

64. Depfa Bank plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

65. Alior Bank Spółka Akcyjna

66. Allianz Bank Polska Spółka Akcyjna”;

2) w części II — Zakłady ubezpieczeń: a) poz. 7 otrzymuje brzmienie: „7. HDI — Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie”, b) poz. 20 otrzymuje brzmienie: „20. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w Warszawie”, c) poz. 25 otrzymuje brzmienie: „25. AXA Towarzystwo w Warszawie”, Ubezpieczeń S.A.

d) dodaje się poz. 26—29 w brzmieniu: „26. BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

27. COMMERCIAL UNION Polska — Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w Warszawie

28. Link4 Towarzystwo w Warszawie Ubezpieczeń S.A.

29. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji PARTNER S.A. w Warszawie”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1124 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1133 z 20082008-10-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2008 r. sygn. akt P 30/07

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1132 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1131 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1130 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1129 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1128 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursów na stanowisko Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1127 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1125 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1123 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Nr 182, poz. 1122 z 20082008-10-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

porady prawne online

Porady prawne

 • Uprawnienia z rękojmi a uprawnienia z gwarancji

  W jakiej relacji do siebie pozostają uprawnienia z rękojmi i gwarancji?

 • Wykonywanie gwarancji po zamknięciu firmy

  Prowadziłem działalność gospodarczą polegająca na montażu instalacji kominkowych. Zaprzestałem prowadzenie działalności całkowicie wyrejestrowując tą działalność (...)

 • Zabezpieczenie wykonania umowy przez wykonawcę

  Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy i naliczył mu z tego tytułu kary umowne. Czy dopuszczalne jest potrącenie kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia (...)

 • Opodatkowanie VAT usług ściągania długów

  Jaki jest zakres pojęciowy terminu: usługi ściągania długów", które zostały wyłączone z wykazu usług zwolnionych od podatku VAT? Czy wykonanie przekazu na podstawie (...)

 • Dokument gwarancyjny

  Sprzedajemy towar (np. podzespół komputerowy) lub usługę (naprawa komputera) z 3 miesięczną gwarancją, odbiorcą jest konsument, który otrzymuje paragon, ale nie otrzymuje (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-01 poz. 179

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-30 poz. 1041

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-01 poz. 854

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 336

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-11 poz. 1581

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.