Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 12 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-01-09
Data wydania:2007-12-27
Data wejscia w życie:2008-01-24
Data obowiązywania:2008-01-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 12 z 2008


12

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Wartość opałowa dla:

1) bioetanolu, o zawartości wody; a) nie większej 26,7 MJ/kg, niż 0,4 % masowo, wynosi

9) oleju napędowego bez dodatku biokomponentu, stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, wynosi 42,9 MJ/kg.

2. Wartość opałową poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych określoną w jednostkach (MJ/kg) przelicza się na jednostki (MJ/m3), stosując następujące średnie wartości gęstości dla:

1) bioetanolu, o zawartości wody: a) nie większej niż 0,4 % masowo — 791 kg/m3, b) większej niż 0,4 % masowo i nie większej niż 6,5 % masowo — 808 kg/m3;

2) biometanolu — 793 kg/m3;

3) estru metylowego 880 kg/m3;

4) estru etylowego 878 kg/m3; kwasów kwasów tłuszczowych tłuszczowych — —

b) większej niż 0,4 % masowo i nie większej niż 6,5 % masowo, wynosi 25,3 MJ/kg;

2) biometanolu wynosi 19,9 MJ/kg;

3) estru metylowego kwasów tłuszczowych wynosi 37,7 MJ/kg;

4) estru etylowego kwasów tłuszczowych wynosi 40,1 MJ/kg;

5) dimetyloeteru wynosi 28,5 MJ/kg;

6) czystego oleju roślinnego wynosi 37,0 MJ/kg;

7) węglowodorów syntetycznych wynosi 44,0 MJ/kg;

8) benzyn silnikowych bez dodatku biokomponentu, stosowanych w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, wynosi 42,6 MJ/kg; ———————

1)

5) dimetyloeteru — 665 kg/m3;

6) czystego oleju roślinnego — 914 kg/m3;

7) węglowodorów syntetycznych — 771 kg/m3;

8) benzyn silnikowych — 748 kg/m3;

9) oleju napędowego — 833 kg/m3. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: W. Pawlak

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 12 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.