Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 535 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-04-28
Data wydania:2009-03-23
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2009-04-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 535 z 2009


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 64                — 5289 —                Poz. 535


535

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 24 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 1430) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 26 stycznia 2009 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę. Zgodnie z art. 35 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 22 lipca 2004 r. Zgodnie z art. 35 ust. 2 umowy w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej weszła ona w życie dnia 12 marca 2009 r.

1. Przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego złożono następującą deklarację: „Zgodnie z artykułem 23 Umowy Rzeczpospolita Polska oświadcza, że osoby, o których mowa w przedmiotowym artykule, będące obywatelami polskimi lub stałymi rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej, podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystają wyłącznie z przywilejów i immunitetów określonych w tym artykule”.

2. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje: a) Następujące państwa stały się stronami umowy, składając dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia w podanych niżej datach: Republika Albanii 2 sierpnia 2006 r. Księstwo Andory 11 lutego 2005 r. Republika Argentyńska 1 lutego 2007 r. Republika Austrii 17 grudnia 2003 r. Królestwo Belgii 28 marca 2005 r. Belize 14 września 2005 r. Republika Beninu 24 stycznia 2006 r. Republika Boliwii 20 stycznia 2006 r. Republika Botswany 13 listopada 2008 r. Republika Bułgarii 28 lipca 2006 r. Burkina Faso 10 października 2005 r. Republika Chorwacji 17 grudnia 2004 r. Republika Cypryjska 18 sierpnia 2005 r. Czarnogóra 23 października 2006 r. Królestwo Danii1) 3 czerwca 2005 r. Republika Ekwadoru 19 kwietnia 2006 r. Republika Estońska 13 września 2004 r. Republika Finlandii 8 grudnia 2004 r. Republika Francuska 17 lutego 2004 r. Republika Grecka 6 lipca 2007 r. ———————

1)

Kooperacyjna Republika Gujany 16 listopada 2005 Republika Hondurasu 1 kwietnia 2008 Irlandia 20 listopada 2006 Republika Islandii 1 grudnia 2003 Kanada 22 czerwca 2004 Demokratyczna Republika Konga 3 lipca 2007 Republika Korei 18 października 2006 Królestwo Lesotho 16 września 2005 Republika Liberii 16 września 2005 Księstwo Liechtensteinu 21 września 2004 Republika Litewska 30 grudnia 2004 Wielkie Księstwo Luksemburga 20 stycznia 2006 Republika Łotewska 23 grudnia 2004 Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 19 października 2005 Republika Mali 8 lipca 2004 Meksykańskie Stany Zjednoczone 26 września 2007 Republika Namibii 29 stycznia 2004 Królestwo Niderlandów 24 lipca 2008 Republika Federalna Niemiec 2 września 2004 Królestwo Norwegii 10 września 2002 Nowa Zelandia2) 14 kwietnia 2004 Republika Panamy 16 sierpnia 2004 Republika Paragwaju 19 lipca 2005 Republika Portugalska 3 października 2007 Republika Ârodkowoafrykańska 6 października 2006 Rumunia 17 listopada 2005 Republika Serbii 7 maja 2004 Republika Słowacka 26 maja 2004 Republika Słowenii 23 września 2004 Królestwo Szwecji 13 stycznia 2005 Republika Trynidadu i Tobago 6 lutego 2003 Republika Ugandy 21 stycznia 2009 Ukraina 29 stycznia 2007 Wschodnia Republika Urugwaju 3 listopada 2006 Republika Węgierska 22 marca 2006 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 25 stycznia 2008 Republika Włoska 20 listopada 2006

r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r.

b) Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych lub przystąpienia podane niżej państwa złożyły następujące deklaracje i zastrzeżenia: ———————

2)

Z wyłączeniem Wysp Owczych i Grenlandii.

Obejmuje również terytorium Tokelau.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 535 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 544 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 543 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 542 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 541 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 540 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dokumentów, które należy do niego dołączyć, oraz trybu rozpatrzenia wniosku

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 539 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 538 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 537 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 536 z 20092009-04-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 534 z 20092009-04-28

  Umowa o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa o najmie lokali

  Czy absurdalna i niezgodna z konstytucją ustawa o najmie lokali, która została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego nadal obowiązuje i w kwestii podwyżki czynszu (...)

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

  Jak rozumieć Art. 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który w ustępie 2 stanowi: "Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (...)

 • Wypowiedzenie umowy w części

  Mam zawartą umowę z firmą o świadczenie usług na moją rzecz. Aktualnie chciałabym zrezygnować tylko w części dotyczącej niektórych usług, a resztę dalej kontynuować. (...)

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1430

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-15 poz. 208

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o przywilejach i immunitetach Organizacji, sporządzonej w Paryżu dnia 16 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-27 poz. 1124

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-28 poz. 534

  Umowa o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-28 poz. 79


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.