Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 12 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-01-13
Data wydania:2009-11-19
Data wejscia w życie:2010-01-13
Data obowiązywania:2010-01-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 12 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 3                — 602 —                Poz. 12


12

USTA WA z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym Art. 1. W ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. Nr 39, poz. 308 i Nr 157, poz. 1241) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wsparcie na zasadach określonych w ustawie może być udzielane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.”. Art. 2. Wsparcie na zasadach określonych w ustawie wymienionej w art. 1 może być udzielane od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia określonego w art. 20 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pod warunkiem obowiązywania w tym okresie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w ustawie wymienionej w art. 1 ze wspólnym rynkiem. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 12 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 20 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 19 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 18 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu i produktami pośrednimi

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 17 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 16 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 15 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępniania danych

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 14 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 13 z 20102010-01-13

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.