Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 724 z 2011 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-20
Data wydania:2011-05-31
Data wejscia w życie:2011-07-05
Data obowiązywania:2011-07-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 724 z 2011 - Strona 2


Strona 2 z 5

Dziennik Ustaw Nr 128                — 7683 —                Poz. 724


Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. (poz. 724)

ZASIĘG DZIAŁANIA WOJSKOWYCH PRACOWNI PSYCHOLOGICZNYCH Nazwa i siedziba Wojskowej Pracowni Psychologicznej 2 Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Bydgoszczy Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Gdańsku Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Bydgoszczy Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Elblągu Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Ełku Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Gdyni Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Olsztynie Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Słupsku Wojskowa Pracownia Psychologiczna we Włocławku Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Krakowie obszar Rzeczypospolitej Polskiej

Lp. 1

Zasięg działania 3

I

a) obszar powiatu gdańskiego oraz miasta Gdańsk, b) obszar powiatów: kościerskiego, starogardzkiego i tczewskiego, c) obszar powiatów: kwidzyńskiego, nowodworskiego i sztumskiego a) obszary powiatów: toruńskiego i miasta Torunia, bydgoskiego oraz miasta Bydgoszcz, b) obszary powiatów: mogileńskiego, żnińskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, świeckiego, wąbrzeskiego, chełmińskiego oraz miasta Grudziądz obszar powiatów: braniewskiego, malborskiego i elbląskiego oraz miasta Elbląg a) obszar powiatów: ełckiego, oleckiego i piskiego, b) obszar powiatów: giżyckiego, gołdapskiego, mrągowskiego i węgorzewskiego, c) obszar powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego oraz miasta Suwałki a) obszar powiatów: kartuskiego, puckiego i wejherowskiego, b) obszar miast: Gdynia i Sopot a) obszar powiatów: nidzickiego, olsztyńskiego i szczycieńskiego oraz miasta Olsztyn, b) obszar powiatów: działdowskiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego, c) obszar powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego i lidzbarskiego a) obszar powiatów: lęborskiego, słupskiego oraz miasta Słupsk, b) obszar powiatów: bytowskiego, chojnickiego i człuchowskiego a) obszar powiatów: aleksandrowskiego, b) obszar powiatów: lipnowskiego, radziejowskiego i włocławskiego oraz miasta Włocławek, c) obszar powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego i rypińskiego a) obszar powiatów: bocheńskiego, brzeskiego i wielickiego, b) obszar powiatów: krakowskiego, olkuskiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego oraz miasta Kraków, c) obszar powiatów: dąbrowskiego i tarnowskiego oraz miasta Tarnów, d) obszar powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego a) obszar powiatów: częstochowskiego i myszkowskiego oraz miasta Częstochowa, b) obszar powiatów: kłobuckiego i lublinieckiego, c) obszar powiatów: będzińskiego i zawierciańskiego oraz miasta Dąbrowa Górnicza, d) obszar miast: Jaworzno, Mysłowice i Sosnowiec

1

2

3

4

5

6

7

II

1

Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Częstochowie

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 724 z 2011 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 730 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zadań z zakresu wychowania fizycznego realizowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz form organizacyjnych wychowania fizycznego i sposobu ich finansowania

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 729 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2011 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 728 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 727 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 726 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 725 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 723 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych, które mogą być przyznane funkcjonariuszowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw Nr 128, poz. 722 z 20112011-06-20

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Zezwolenie na instalację urządzenia RTG

  Czy na instalację aparatury RTG w gabinecie wymagane jest posiadanie zezwolenia?

 • Zwolnienie od służby wojskowej

  Proszę o odpowiedź czy istnieje prawna możliwość odwołania się od decyzji o powołaniu na okresowe ćwiczenia wojskowe osoby będącej jedynym żywicielem rodziny (gospodarstwo (...)

 • Uprawnienia kierowcy zawodowego

  Zamierzam zatrudnić kierowcę zaopatrzeniowca, który ma prowadzić samochody dostawcze o masie całkowitej do 3,5 tony. Posiada on prawo jazdy kategorii B. Czy musi on posiadać (...)

 • Wezwanie pracownika na ćwiczenia wojskowe

  Pracownik otrzymał wezwanie na ćwiczenia wojskowe na okres 1 miesiąca. Kto wypłaci mu wynagrodzenie i w jakiej kwocie? Jakie przepisy to regulują?

 • Badania psychologiczne kierowców

  Czy Kierowca posiadający prawo jazdy Kat B i prowadzący pojazdy do 3,5 Tony musi posiadać orzeczenie psychologiczne, czy wystarczy zwykłe zaświadczenie lekarskie stwierdzające (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-20 poz. 1613

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-15 poz. 1214

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-17 poz. 1007

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-15 poz. 1215

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-19 poz. 291

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.