Logowanie

Monitor Polski Nr 13, poz. 222 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-04-05
Data wydania:2002-03-29
Data wejscia w życie:2002-04-05
Data obowiązywania:2002-04-05

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 13, poz. 222 z 2002


Monitor Polski Nr 13                — 749 —                Poz. 222


222

ZARZĄDZENIE Nr 44 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury. Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje: §

1. Ministerstwu Kultury nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik do zarządzenia nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. (poz. 222)

STATUT MINISTERSTWA KULTURY §

1. Ministerstwo Kultury, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Kultury właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303), do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. §

2. W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Sekretariat Ministra,

3) Departament Ekonomiczny,

4) Departament Kultury Mniejszości Narodowych,

5) Departament Dziedzictwa Narodowego,

6) Departament Prawno-Legislacyjny,

7) Departament Edukacji Kulturalnej,

8) Departament Sztuki i Promocji Twórczości,

9) Departament Książki,

10) Departament Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej,

11) Departament Filmu,

12) Departament Ochrony Zabytków,

13) Biuro Prasowe,

14) Biuro Administracyjne,

15) Biuro Kontroli,

16) Biuro Spraw Obronnych,

17) Biuro Kadr,

18) Samodzielny Wydział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

19) Samodzielny Wydział Audytu.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 13, poz. 222 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 230 z 20022002-04-05

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 229 z 20022002-04-05

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2002 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 228 z 20022002-04-05

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wielkości średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 227 z 20022002-04-05

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zakończenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny azotanu potasowego.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 226 z 20022002-04-05

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie wzoru pieczęci komisarza wyborczego.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 225 z 20022002-04-05

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 224 z 20022002-04-05

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 223 z 20022002-04-05

  Zarządzenie Nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Przygotowania Wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 221 z 20022002-04-05

  Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 220 z 20022002-04-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 219 z 20022002-04-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 218 z 20022002-04-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 stycznia 2002 r. o nadaniu orderu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Podatek VAT od koncertu

  Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do miejskiego rejestru instytucji kultury. Sprzedając kontrahentowi koncert niebiletowany stosujemy 0 stawkę VAT. Czy (...)

 • Większość potrzebna do zmiany statutu spółdzielni

  Ilu członków spółdzielni jest potrzebnych na walnym zebraniu członków, by przegłosowano nowy statut?

 • Status fundatora fundacji

  Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2005 nr 7 poz. 99

  Zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury

 • Monitor Polski 2003 nr 42 poz. 630

  Zarządzenie Nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2012 poz. 655

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

 • Monitor Polski 2012 poz. 648

  Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.