Logowanie

Monitor Polski Nr 23, poz. 404 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań nawozów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-27
Data wydania:2004-05-13
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-05-27

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 23, poz. 404 z 2004


404

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1) z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań nawozów Na podstawie art. 10c pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 876) ogłasza się listę akredy———————

1)

Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 106, poz. 1120).

towanych laboratoriów upoważnionych w zakresie posiadanej akredytacji do wykonywania badań zgodności nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” z wymaganiami określonymi dla tych nawozów w przepisach Unii Europejskiej w sprawie nawozów, stanowiącą załącznik do obwieszczenia. Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 maja 2004 r. (poz. 404)

LISTA AKREDYTOWANYCH LABORATORIÓW upoważnionych do wykonywania badań zgodności nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” z wymaganiami określonymi dla tych nawozów w przepisach Unii Europejskiej w sprawie nawozów

1) Nawozowe Laboratorium Badawcze w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach;

2) Laboratorium Badania Niebezpiecznych Właściwości Materiałów w Instytucie Przemysłu Organicznego w Warszawie;

3) Laboratorium Badawcze w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce k. Warszawy;

4) Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji Oddział w Pile;

5) Dział Laboratoryjny Stacji Chemiczno-Rolniczej Oddział w Bydgoszczy;

6) Dział Laboratoryjny Stacji Chemiczno-Rolniczej Oddział w Kielcach;

7) Laboratorium Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie;

8) Dział Laboratoryjny Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie;

9) Dział Laboratoryjny Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu;

10) Dział Laboratoryjny Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 23, poz. 404 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 409 z 20042004-05-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2004 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 408 z 20042004-05-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 407 z 20042004-05-27

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 406 z 20042004-05-27

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 405 z 20042004-05-27

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 403 z 20042004-05-27

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie ogłoszeń kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 402 z 20042004-05-27

  Zarządzenie Nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 401 z 20042004-05-27

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 400 z 20042004-05-27

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 399 z 20042004-05-27

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 398 z 20042004-05-27

  Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisane w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.

 • Monitor Polski Nr 23, poz. 397 z 20042004-05-27

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. nr 113-19-04 o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.