Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 233 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-03-22
Data wydania:2006-03-16
Data wejscia w życie:2006-03-16
Data obowiązywania:2006-03-22

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 233 z 2006


233

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej Senat Rzeczypospolitej Polskiej: — mając na względzie upływający z dniem 30 kwietnia 2006 r. pierwszy etap obowiązywania przepisów przejściowych w zakresie swobodnego przepływu pracowników w krajach Unii Europejskiej wprowadzonych po jej rozszerzeniu w 2004 r., — biorąc pod uwagę ogłoszony w dniu 8 lutego 2006 r. Raport Komisji Europejskiej w sprawie

Monitor Polski Nr 21                — 1067 —                Poz. 233


Funkcjonowania Rozwiązań Przejściowych, włączonych do Traktatu Akcesyjnego, obowiązujących od 1 maja 2004 r., stwierdza, że otwarcie rynków pracy dla obywateli nowych państw członkowskich będzie urzeczywistnieniem fundamentalnych wolności w zakresie swobody przepływu osób i pracowników, gwarantowanych wszystkim obywatelom Unii Europejskiej. Senat Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, że: — zniesienie wszelkich istniejących ograniczeń w dostępie do rynków pracy zarówno przez stare państwa Unii Europejskiej, jak i państwa nowe, będzie działaniem na rzecz pogłębiania jedności Europy i zwiększania konkurencyjności Europy w świecie, zgodnie z postanowieniami Strategii Lizbońskiej, — doświadczenia Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji — państw, które zdecydowały się w 2004 r. otworzyć swoje rynki pracy — potwierdzają opinie o wzajemnych korzyściach będących efektem podejmowania pracy i działalności gospodarczej przez obywateli nowych państw członkowskich na ich terenie; jak pokazują niezależne analizy, gospodarki tych państw zanotowały w ostatnich dwóch latach wzrost gospodarczy przekładający się także na wzrost liczby miejsc pracy, — legalne zatrudnienie umożliwia redukowanie tzw. szarej strefy i pozytywnie wpływa na finanse publiczne państw przyjmujących pracowników, a także sprzyja wprowadzaniu wysokich standardów zatrudnienia w całej Unii Europejskiej,

— przepływ pracowników sprzyja umacnianiu więzi pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej oraz usuwaniu uprzedzeń i negatywnych stereotypów narodowych, — dotychczasowe doświadczenia oraz prognozy migracyjne jednoznacznie pokazują, że otwarcie rynków pracy przez kolejne państwa Unii Europejskiej nie spowoduje nowych znaczących przemieszczeń pracowników, a ewentualny wzrost migracji byłby pozytywny zarówno dla starych, jak i nowych państw członkowskich. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że dla wzmocnienia efektywności działania Unii Europejskiej oraz rozwoju gospodarczego wszystkich państw członkowskich zasadnicze znaczenie ma zniesienie restrykcji w zakresie swobodnego przepływu pracowników oraz wprowadzenie rozwiązań, które uwzględnią zarówno interesy narodowe, jak i dobro całej europejskiej wspólnoty. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, odwołując się do wartości, dzięki którym był możliwy dotychczasowy rozwój Europy, zwraca się do parlamentów i rządów starych państw Unii Europejskiej o podjęcie działań i decyzji, znoszących wszelkie ograniczenia w dostępie do rynków pracy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Marszałek Senatu: B. Borusewicz

pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 233 z 2006 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2008-09-06 nr 239 poz. 5

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2008 z dnia 5 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 dotyczące otwarcia przetargu stałego (...)

 • Legislacja UE z 2008-06-24 nr 163 poz. 28

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 dotyczące otwarcia przetargu stałego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1959

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie.

 • Komunikat UE z 2008-11-08 nr 284 poz. 18

  Sprostowanie do opatrzonego komentarzem zestawienia rynków regulowanych i przepisów krajowych w zakresie wdrażania odnośnych wymogów dyrektywy MiFID (...)

 • Legislacja UE z 2011-01-22 nr 19 poz. 43

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 47/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.