Logowanie

Monitor Polski Nr 16, poz. 170 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-30
Data wydania:2010-03-23
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-03-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 16, poz. 170 z 2010


Monitor Polski Nr 16                — 595 —                Poz. 170


170

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 marca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Częstochowie;

3) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;

4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;

5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce;

6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sieradzu;

1) Zmiany

7) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

8) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze;

9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu;

10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim;

11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich;

12) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie;

13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;

14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Włocławku;

15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;

16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie;

17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu;

18) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 16, poz. 170 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 173 z 20102010-03-30

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 172 z 20102010-03-30

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 171 z 20102010-03-30

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 marca 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 169 z 20102010-03-30

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2010 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 168 z 20102010-03-30

  Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 167 z 20102010-03-30

  Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 166 z 20102010-03-30

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 165 z 20102010-03-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie sytuacji w Republice Kuby

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.