Logowanie

Monitor Polski Nr 39, poz. 450 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwa "Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-25
Data wydania:2011-05-10
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 39, poz. 450 z 2011


Monitor Polski Nr 39                — 1985 —                Poz. 450


450

KOMUNIKAT MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania” Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, że:

1) Rada Ministrów podjęła w dniu 12 kwietnia 2011 r. uchwałę nr 46/2011 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona i zarzą1)

dzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”, zwaną dalej „uchwałą nr 46/2011”;

2) program wieloletni, o którym mowa w pkt 1, został zamieszczony na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.minrol.gov.pl w zakładce: Informacje Branżowe/Programy wieloletnie;

3) program wieloletni, o którym mowa w pkt 1, jest stosowany od dnia podjęcia uchwały nr 46/2011. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

pobierz plik

Monitor Polski Nr 39, poz. 450 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Zgromadzenie wspólników

  Jako jedyny wspólnik spółki z o.o. w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej I Kadencji i nie zwołaniem zgromadzenia wspólników przez Zarząd tej Spółki, postanowiłem (...)

 • Zmiana organów fundacji

  Chcemy zmienić Prezesa zarządu fundacji . W statucie mamy zapisane, że rada fundacji, jako organ nadzorujący, może odwołać Prezesa zarządu. Kiedy zacznie skutecznie (...)

 • Uchwała o sprzedaży nieruchomości

  Jestem udziałowcem w 95% spółki z o.o. W kwietniu wniosłam wraz ze wspólnikiem posiadającym 5% udziałów aportem nieruchomość do spółki /działka budowlana/. Spółka (...)

 • Obowiązki spółdzielni mieszkaniowej

  1. W jakim terminie, licząc od daty walnego zgromadzenia członków spółdzielni, na którym była wybierana rada nadzorcza, należy zgłosić zmiany w składzie Rady do (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 53 poz. 752

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały o zmianie programu wieloletniego "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"

 • Monitor Polski 2010 nr 11 poz. 120

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie podjęcia przez Rade Ministrów uchwały o zmianie programu wieloletniego "Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej"

 • Monitor Polski 2009 nr 54 poz. 759

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej"

 • Monitor Polski 2009 nr 48 poz. 711

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały o zmianie programu wieloletniego "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej"

 • Monitor Polski 2009 nr 54 poz. 761

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.