Logowanie

Monitor Polski Nr 44, poz. 481 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-07
Data wydania:2011-05-18
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 44, poz. 481 z 2011


Strona 1 z 5

Monitor Polski Nr 44                — 2505 —                Poz. 481


481

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr  92, poz.  881, z  2009  r. Nr  18, poz.  97, z  2010  r. Nr 114, poz. 760 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586) ogłasza się:

1)

1) wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, stanowiący załącznik nr  2 do obwieszczenia.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 44, poz. 481 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 489 z 20112011-07-06

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 487 z 20112011-07-06

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 maja 2011 r. o podjęciu przez Komisje Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 486 z 20112011-07-06

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 maja 2011 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 477 z 20112011-07-06

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 490 z 20112011-06-07

  Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 488 z 20112011-06-07

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 maja 2011 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 485 z 20112011-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 484 z 20112011-06-07

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 13 maja 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 483 z 20112011-06-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 482 z 20112011-06-07

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 480 z 20112011-06-07

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 479 z 20112011-06-07

  Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie obowiązków przełożonych funkcjonariuszy Służby Więziennej związanych z realizacją niektórych uprawnień wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 478 z 20112011-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 476 z 20112011-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 475 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-23-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 474 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-22-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 473 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-21-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 472 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-20-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 471 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-19-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 470 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-18-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-11 poz. 46

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-08 poz. 183

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania

 • Legislacja UE z 2011-01-14 nr 10 poz. 5

  Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2011 r. zmieniająca decyzję 97/556/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-12 poz. 1780

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany.

 • Legislacja UE z 2005-07-06 nr 173 poz. 15

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.