Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1876 z 2002 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-21
Data wydania:2002-12-10
Data wejscia w życie:2003-01-05
Data obowiązywania:2002-12-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1876 z 2002 - Strona 2


Strona 2 z 2

Dziennik Ustaw Nr 223                — 14003 —                Poz. 1876


Załącznik nr 2

WYKAZ LABORATORIÓW UPOWA˚NIONYCH DO PROWADZENIA BADA¡ ÂRODKÓW ˚YWIENIA ZWIERZĄT W RAMACH NADZORU SPRAWOWANEGO PRZEZ INSPEKCJ¢ JAKOÂCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPO˚YWCZYCH

1. Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Reymonta 11/13 60-791 Poznań Laboratorium specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. ˚ółkiewskiego 17 05-075 Wesoła Laboratorium specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Ogrodowa 10 15-950 Białystok Laboratorium specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Marszałka Piłsudskiego 8/12 81-378 Gdynia Laboratorium specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Kolejowa 21 21-500 Biała Podlaska Laboratorium specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Zagnańska 91 25-558 Kielce Laboratorium specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Długa 5 20-346 Lublin Laboratorium specjalistyczne Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Gimnazjalna 11a 85-007 Bydgoszcz Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Jana III Sobieskiego 10 40-082 Katowice Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Wodna 4 30-556 Kraków Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Jaracza 11 90-261 Łódź Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Niepodległości 53/55 10-044 Olsztyn Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. 1-ego Maja 6 45-952 Opole Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Lubelska 46 35-233 Rzeszów Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Ofiar Oświęcimskich 12 50-069 Wrocław Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1876 z 2002 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1881 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1880 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1879 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1878 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1877 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1875 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz szczegółowych zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1874 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie wolnej burty statków morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1873 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1872 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1871 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1870 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1869 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-09 poz. 1411

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt oraz pasz leczniczych w ramach kontroli urzędowej

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-29 poz. 110

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu współdziałania inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1279

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1280

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-10 poz. 1816

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.