Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1876 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-21
Data wydania:2002-12-10
Data wejscia w życie:2003-01-05
Data obowiązywania:2002-12-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1876 z 2002


Strona 1 z 2
1876

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Na podstawie art. 44 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350) zarządza się, co następuje: §

1. Wykaz laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt, w ramach ———————


1)

nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

2. Wykaz laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt, w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej—rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. (poz. 1876)

Załącznik nr 1

WYKAZ LABORATORIÓW UPOWA˚NIONYCH DO PROWADZENIA BADA¡ ÂRODKÓW ˚YWIENIA ZWIERZĄT W RAMACH NADZORU SPRAWOWANEGO PRZEZ INSPEKCJ¢ WETERYNARYJNĄ

1. Laboratorium Zakładu Higieny Ârodków ˚ywienia Zwierząt Państwowego Instytutu Weterynaryjnego 24-100 Puławy Al. Partyzantów 57 Laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku ul. Zwycięstwa 26a 15-959 Białystok

2.

Dziennik Ustaw Nr 223 3.                — 14002 —                Poz. 1876


Laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy ul. Powstańców Wlkp. 10 85-090 Bydgoszcz Laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku ul. Kaprów 9 80-316 Gdańsk Laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wielkopolskim ul. Bohaterów Warszawy 4 66-400 Gorzów Wielkopolski Laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach ul. Brynowska 25a 40-585 Katowice Laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach ul. Âciegiennego 205 25-900 Kielce Laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krakowie ul. Brodowicza 13 30-960 Kraków Laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krośnie ul. Âciegiennego 6 38-400 Krosno Laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lublinie ul. Słowicza 2 20-336 Lublin Laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Łodzi ul. Proletariacka 2 93-569 Łódź Laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie ul. Warszawska 109 10-702 Olsztyn Laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Opolu ul. Wrocławska 190 45-836 Opole Laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250 60-166 Poznań Laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie ul. Ostrowicka 2 71-337 Szczecin Laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie ul. Lechicka 21 02-156 Warszawa Laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu ul. Pułaskiego 52 50-900 Wrocław

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1876 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1881 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1880 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1879 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1878 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1877 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1875 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz szczegółowych zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1874 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie wolnej burty statków morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1873 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1872 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1871 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1870 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1869 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-09 poz. 1411

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt oraz pasz leczniczych w ramach kontroli urzędowej

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-29 poz. 110

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu współdziałania inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1279

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1280

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-10 poz. 1816

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.