Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 26 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-14
Data wydania:2002-08-27
Data wejscia w życie:2003-01-29
Data obowiązywania:2003-01-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 26 z 2003


Strona 1 z 22

Dziennik Ustaw Nr 3                — 168 —                Poz. 26


26

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 22 ustęp 1 Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 24 kwietnia 2002 r. wyżej wymienioną konwencję. Dnia 23 maja 2002 r. złożono Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy jako depozytariuszowi dokument ratyfikacyjny. Zgodnie z artykułem 22 ustęp 2 konwencja weszła w życie z dniem 1 października 1985 r., a w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z artykułem 22 ustęp 3, wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:


1. Następujące państwa stały się stronami wymienionej konwencji: Republika Austrii Królestwo Belgii Republika Cypryjska Republika Czeska Królestwo Danii Republika Estońska Republika Finlandii Republika Francuska 1 lipca 1988 r. 1 września 1993 r. 1 czerwca 2002 r. 1 listopada 2001 r. 1 lutego 1990 r. 1 marca 2002 r. 1 kwietnia 1992 r. 1 października 1985 r.

2. Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia, przystąpienia lub zatwierdzenia następujące państwa złożyły podane niżej deklaracje: Republika Grecka Królestwo Hiszpanii Irlandia Republika Islandii Republika Litewska Republika Łotewska Królestwo Niderlandów Republika Federalna Niemiec Królestwo Norwegii Republika Portugalska Rumunia Republika Słowacka Republika Słowenii Konfederacja Szwajcarska Królestwo Szwecji Republika Węgierska Republika Włoska Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 1 grudnia 1995 r. 1 października 1985 r. 1 sierpnia 1990 r. 1 lipca 1991 r. 1 października 2001 r. 1 września 2001 r. 1 grudnia 1993 r. 1 października 1985 r. 1 października 1985 r. 1 stycznia 1994 r. 1 czerwca 2002 r. 1 stycznia 2001 r. 1 września 1994 r. 1 lutego 1998 r. 1 października 1985 r. 1 lutego 1998 r. 1 lipca 1997 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga 1 czerwca 1988 r.

1 grudnia 1987 r.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 26 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 37 z 20032003-01-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 36 z 20032003-01-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów działalności gospodarczej i rodzajów zakładów nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, którym nadaje się weterynaryjny numer identyfikacyjny.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 35 z 20032003-01-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 34 z 20032003-01-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 33 z 20032003-01-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 32 z 20032003-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu, przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, sporządzonej w Wilnie dnia 14 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 31 z 20032003-01-14

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, sporządzona w Wilnie dnia 14 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 30 z 20032003-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 29 z 20032003-01-14

  Porozumienie z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 28 z 20032003-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 27 z 20032003-01-14

  Porozumienie z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 25 z 20032003-01-14

  Konwencja Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 24 z 20032003-01-14

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.