Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 35 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-14
Data wydania:2003-01-07
Data wejscia w życie:2003-01-14
Data obowiązywania:2003-01-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 35 z 2003


Strona 1 z 3
35

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu Na podstawie art. 4 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. Nr 107, poz. 526, z 1997 r. Nr 120, poz. 757 i Nr 135, poz. 914, z 2001 r. Nr 30, poz. 333 i Nr 107, poz. 1174 oraz z 2002 r. Nr 64, poz. 585) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie: „2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 739,2304 ha położonych na terenach miasta Mielca, miasta Chełma, miasta Gorlic, miasta Dębicy oraz miasta Sanoka.”;

2) w szczegółowym opisie granic i terenu specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu stanowiącym załącznik do rozporządzenia opis granic i terenu miasta Mielec otrzymuje brzmienie: „Teren miasta MIELEC Obręb Mielec-Przemysłowy — część I Począwszy od pkt nr 1 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 141/1 granica biegnie w kierunku zachodnim przez główną bramę wjazdową i dalej wzdłuż ogrodzenia terenu przemysłowego, będącego jednocześnie południowymi granicami działek nr 150/5, 171/7, 171/2, 171/6, 171/8, 172/6, 189/9, 188/9 do pkt 2, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 188/9 i dalej biegnie wzdłuż południowych granic działek nr 180/5, 180/3 i przecinając tory bocznicy kolejowej do Elektrociepłowni dochodzi wzdłuż południowej granicy działki nr 184 do pkt nr 3, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr

184. Od pkt nr 3 granica biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 184, będącą jednocześnie granicą terenu przemysłowego i dochodzi do pkt 4 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr

184. Od pkt 4 granica przecina tor bocznicy kolejowej do Elektrociepłowni i biegnie dalej w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 203/6, będącą jednocześnie granicą terenu przemysłowego, a następnie przecina tor bocznicy kolejowej do H7 i dalej biegnie zachodnią granicą działki nr 203/5, przecina tor bocznicy na teren przemysłowy i dalej biegnąc zachodnią granicą działki nr 203/4, stanowiącą jednocześnie granice terenu przemysłowego, dochodzi do pkt 5, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 203/4. Od pkt nr 5 granica skręca w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ogrodzenia terenu przemysłowego, będącego jednocześnie południowo-zachodnią granicą działki nr 196 do pkt nr 6 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr

196. Od pkt nr 6 granica biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż ogrodzenia południowymi granicami działek nr 34/7, 32/2, 32/1, 31, 28 do pkt nr 7 i dalej granicą działki nr 29 przez punkty o numerach od 8 do

12. Od pkt nr 12 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż ogrodzenia będącego jednocześnie granicą terenu lotniska, południową granicą działki nr 28 do pkt

13. Od pkt nr 13, w narożniku ogrodzenia lotniska przy ul. Kosmonautów, będącego jednocześnie południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 26/2, granica skręca w kierunku północnym do pkt nr 14, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 26/2. W pkt nr 14 granica skręca na wschód i biegnie do punktu nr 15, zlokalizowanego u zbiegu granic działek nr 26/2, 26/1 i

21. W pkt nr 15 granica skręca na północ i biegnie zachodnią, a następnie północną granicą działki nr 21 (stanowiącą drogę) do pkt nr 16, zlokalizowanego u zbiegu granic działek nr 21, 22 i

20. W pkt nr 16 granica skręca na północ i biegnie do pkt nr 17, zlokalizowanego u zbiegu granic działek nr 20 i nr

22. W pkt nr 17 granica skręca na wschód i biegnie do pkt nr 18, wzdłuż ogrodzenia lotniska. W pkt nr 18, zlokalizowanym u zbiegu granic działek nr 22 i nr 12/4 granica skręca na północ i biegnie do pkt nr 19, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 12/4. W pkt nr 19 granica skręca na wschód i biegnie do pkt nr 20, stanowiącego punkt graniczny wsi Chorzelów w gminie Mielec z wsią Ławnica w gminie Tuszów Narodowy i miasta Mielca. Od pkt nr 20 granica biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż ogrodzenia lotniska będącego jednocześnie granicą miasta Mielca i wsi Ławnica w gminie Tuszów Narodowy, północną granicą działki nr 12/4 do pkt nr 21 i dalej w kierunku południowym do pkt nr

22. Od pkt nr 22 granica biegnie dalej w kierunku południowym przez

Dziennik Ustaw Nr 3                — 216 —                Poz. 35pkt nr 23, dochodzi do pkt nr 24, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 6/1. Od pkt nr 24 granica biegnie w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 6/2 przez pkt nr 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 do pkt nr 33, gdzie skręca w kierunku południowym, biegnąc wschodnią granicą działki nr 6/2 przez pkt nr 34 dochodzi do pkt nr

35. Od pkt nr 35 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 6/2 granica biegnie wzdłuż ogrodzenia lotniska południową granicą działki przez pkt nr 36 do pkt nr

40. Od pkt nr 40 granica biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr 45, 44, 73/2 do pkt nr 41 i dalej wzdłuż południowej granicy działki nr 73/2 do pkt nr

42. Od pkt nr 42 granica biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 44 do pkt nr 43 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr

46. Od pkt nr 43 biegnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 46, będącej jednocześnie granicą drogi do bazy KPRD, do pkt nr 44 i dalej południową granicą działki nr 46 do pkt nr

45. Od pkt nr 45 granica biegnie wzdłuż ul. Wojska Polskiego granicami działek nr 77, 78, 80, będącymi jednocześnie granicą terenu przemysłowego, przez pkt nr 46, 47, 48, 49 do

50. Od pkt nr 50 granica biegnie w kierunku południowym, wzdłuż ogrodzenia wschodnią granicą działki nr 94 do pkt nr 51, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr

94. Od pkt nr 51 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia będącego jednocześnie granicą terenu przemysłowego południowymi granicami działek nr 94, 82/2, 82/1, 102, 136/1, 137/5, 137/2, 140, 141/2, 141/3, 141/1 i dochodzi do pkt 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 141/1, od którego opis rozpoczęto. Począwszy od pkt nr 52, zlokalizowanego w środku istniejącej bramy wjazdowej do Elektrociepłowni, leżącego jednocześnie na północnej granicy działki nr 52, granica biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż ściany budynku portierni i dalej wzdłuż ogrodzenia Elektrociepłowni od ul. Wojska Polskiego północną granicą działki nr 52 do pkt nr 53, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku ogrodzenia Elektrociepłowni i działki nr 52, i dalej północną granicą działki nr 51 do pkt nr 54, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr

51. Od pkt nr 54 granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 51 do pkt nr 55 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 51 i dalej w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 51 do pkt nr 56, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 51, będącego jednocześnie południowo-wschodnim narożnikiem ogrodzenia Elektrociepłowni. Od pkt nr 56 granica biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż ogrodzenia Elektrociepłowni, stanowiącego jednocześnie południową granicę działki nr 52 do pkt nr 57, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 52 i ogrodzenia Elektrociepłowni. Od pkt nr 57 granica biegnie wzdłuż ogrodzenia Elektrociepłowni w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 52 do pkt nr 58, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 52 i ogrodzenia Elektrociepłowni. Od pkt nr 58 granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ogrodzenia Elektrociepłowni do pkt nr 52, od którego opis rozpoczęto.

Począwszy od pkt nr 59 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 63 granica biegnie w kierunku południowym, wzdłuż granicy działki nr 63 przez pkt nr h 60, 61, 62, stanowiące jednocześnie punkty graniczne działki nr 63 do pkt nr 59, od którego opis rozpoczęto. Począwszy od pkt nr 63, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku ogrodzenia terenu po byłej bazie RPBP, stanowiącego jednocześnie punkt narożny granicy działki nr 69, granica biegnie wzdłuż ogrodzenia w kierunku wschodnim do pkt nr

64. Od pkt nr 64, stanowiącego północno-wschodni narożnik ogrodzenia i granicy działki nr 69, skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ogrodzenia i wschodniej granicy działki nr 69 do pkt nr 65, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr

69. Od pkt nr 65 granica biegnie w kierunku zachodnim przez pkt nr 66, 67, 68, 69, stanowiące jednocześnie południową granicę działki nr 69 do pkt nr

70. Od pkt nr 70 granica biegnie w kierunku północnym, wzdłuż ogrodzenia stanowiącego jednocześnie zachodnią granicę działki nr 69 do pkt nr 63, od którego opis rozpoczęto. Obręb Mielec-Mościska 4 Począwszy od pkt nr 83, zlokalizowanego na południowo-zachodnim narożniku działki nr 136, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 84, 85, 86, 87 do

88. Punkty te stanowią linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 88 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 89 do pkt nr 90, wzdłuż północnej krawędzi działki

122. W pkt nr 90 granica skręca na południe i biegnie linią łamaną przez pkt nr 91 i nr 92 do pkt nr

93. W terenie punkty te stanowią zachodnią krawędź drogi rolnej — działka nr 128 na styku z działkami nr: 122, 123,124, 125, 126/1, 126/2, 127, 129, 130, 131/1, 132, 133, 134, 135,

136. W pkt nr 93 położonym na południowo-wschodnim narożniku działki nr 136 granica skręca na zachód i biegnie południową granicą działki nr 136 przez pkt nr 94 do pkt nr 83, od którego opis rozpoczęto. Począwszy od pkt nr 95, zlokalizowanego na południowo-zachodnim narożniku działki nr 110, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt nr

96. Punkty te stanowią linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 96 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 97 do pkt nr 98, wzdłuż północnej granicy działki nr

109. W pkt nr 98, który w terenie stanowi północno-wschodni narożnik działki nr 109, granica skręca na południe i biegnie do pkt nr

99. W terenie granica ta stanowi zachodnią krawędź drogi polnej — działka nr 72 na styku z działkami nr 109 i nr

110. W pkt nr 99, który w terenie stanowi południowo-wschodni narożnik działki nr 110, granica skręca na zachód i biegnie południową granicą działki nr 110 do pkt nr 95, od którego opis rozpoczęto. Począwszy od pkt nr 100, zlokalizowanego na południowo-zachodnim narożniku działki nr 102, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 101 i nr 102 do pkt nr

103. Punkty te stanowią linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyj-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 35 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 37 z 20032003-01-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 36 z 20032003-01-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów działalności gospodarczej i rodzajów zakładów nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, którym nadaje się weterynaryjny numer identyfikacyjny.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 34 z 20032003-01-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 33 z 20032003-01-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 32 z 20032003-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu, przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, sporządzonej w Wilnie dnia 14 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 31 z 20032003-01-14

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, sporządzona w Wilnie dnia 14 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 30 z 20032003-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 29 z 20032003-01-14

  Porozumienie z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 28 z 20032003-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 27 z 20032003-01-14

  Porozumienie z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 26 z 20032003-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 25 z 20032003-01-14

  Konwencja Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 24 z 20032003-01-14

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 1098

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp.z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 931

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia specjalnej Strefie Ekonomicznej "Starachowice" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 932

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 926

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Łódzkiej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 928

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.