Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 33 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-14
Data wydania:2003-01-07
Data wejscia w życie:2003-01-29
Data obowiązywania:2003-01-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 33 z 2003


Strona 1 z 5
33

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Na podstawie art. 4 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055) zarządza się, co następuje:


Dziennik Ustaw Nr 3                — 208 —                Poz. 33


§

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 84, poz. 909, Nr 107, poz. 1178 oraz z 2002 r. Nr 64, poz. 592) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 348,37 ha położone na terenie gminy Krokowa, gminy Gniewino, gminy Tczew, gminy miasta Tczew, gminy miasta Kwidzyn, gminy miasta Starogard Gdański, gminy Chojnice, gminy Człuchów, gminy miasta Malbork, gminy miasta Sztum.”;

2) szczegółowy opis granic i terenu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stanowiący załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. § 2.

1. Prowadzenie działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków inwestycyjnych — na obszarze włączonym do strefy rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie połączenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Tczew” i Specjalnej Strefy Ekonomicznej „˚arnowiec” w specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą „Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna” (Dz. U. Nr 107, poz. 1178) oraz niniejszym rozporządzeniem — nie stanowi podstawy do zwiększenia wielkości pomocy publicznej w stosunku do wielkości tej pomocy otrzymywanej z tytułu prowa-

dzenia działalności gospodarczej lub ponoszenia wydatków inwestycyjnych na terenie strefy określonym przed dokonaniem zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie połączenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Tczew” i Specjalnej Strefy Ekonomicznej „˚arnowiec” w specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą „Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna” (Dz. U. Nr 84, poz. 909).

2. Ustalając wielkość dochodu zwolnionego od podatku dochodowego dla przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie połączenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Tczew” i Specjalnej Strefy Ekonomicznej „˚arnowiec” w specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą „Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna” oraz niniejszego rozporządzenia, nie wlicza się dochodu osiągniętego z tytułu prowadzenia działalności na obszarach, o które powiększono obszar strefy rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie połączenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Tczew” i Specjalnej Strefy Ekonomicznej „˚arnowiec” w specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą „Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna” oraz niniejszym rozporządzeniem. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. (poz. 33)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zlokalizowana jest na gruntach o łącznej powierzchni 348,37 ha położonych w województwie pomorskim na terenie gminy Krokowa, gminy Gniewino, gminy Tczew, gminy miasta Tczew, gminy miasta Kwidzyn, gminy miasta Starogard Gdański, gminy Człuchów, gminy Chojnice, gminy miasta Malbork i gminy miejsko-wiejskiej Sztum.

1. Teren ˚arnowiec I zlokalizowany w gminie Krokowa oraz w gminie Gniewino Teren zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych położonych w obrębach Kartoszyno i Nadole określony linią graniczną, która biegnie od pkt 1 położonego na granicy działek ewidencyjnych 104/2 i 128/2 (pobocze drogi Tyłowo—Lubkowo) i biegnie linią łamaną przez pkt 2 do pkt 3 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 104/2. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 4 po granicy działek 104/2 i 199/47 i dalej skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt 5 po granicy działki 199/39. Od pkt 5 granica skręca w kierunku północno-zachodnim biegnąc linią łamaną przez pkt 6 do pkt 7 po granicy działki 206 (pobocze drogi Tyłowo—Lubkowo). Od pkt 7 granica biegnie linią łamaną przez pkt 8 do pkt 9 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 205 (droga Tyłowo—Lubkowo). Od pkt 9 granica biegnie linią łamaną do pkt 10 w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 205 i następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 11 po granicy działki

205. Od pkt 11 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 12 po granicy działki

205. Od pkt 12 granica biegnie linią łamaną przez pkt 13 do pkt 14 w kierunku północno-zachodnim po granicy działek 199/133 i następnie skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt 15 biegnąc po granicy działki 199/133. Od pkt 15 granica biegnie linią łamaną przez pkt 16, 17, 18 do pkt 19 w kierunku północno-zachodnim po granicy działek 199/133, 199/30, 199/81, 199/83 i 199/94. Od pkt 19 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 20 po granicy działki 199/124 i dalej linią łamaną przez pkt 21 do pkt 22 w kierunku północno-zachodnim po granicy działek 199/124 i 199/123. Od pkt 22 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt 23 do pkt 24 po granicy działek 199/123, 293/34 i 293/19. Od pkt 24 granica biegnie linią łamaną przez pkt 25 do pkt 26 w kierunku południowym po granicy działek 293/19 i 293/40 i następnie skręca w kierunku zachodnim biegnąc po granicy działki 293/40 do pkt

27. Od pkt 27 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 28

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 33 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 37 z 20032003-01-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 36 z 20032003-01-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów działalności gospodarczej i rodzajów zakładów nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, którym nadaje się weterynaryjny numer identyfikacyjny.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 35 z 20032003-01-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 34 z 20032003-01-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 32 z 20032003-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu, przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, sporządzonej w Wilnie dnia 14 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 31 z 20032003-01-14

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, sporządzona w Wilnie dnia 14 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 30 z 20032003-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 29 z 20032003-01-14

  Porozumienie z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 28 z 20032003-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 27 z 20032003-01-14

  Porozumienie z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 26 z 20032003-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 25 z 20032003-01-14

  Konwencja Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 24 z 20032003-01-14

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 928

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 1098

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp.z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 929

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-13 poz. 702

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-18 poz. 693

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.