Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1216 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-30
Data wydania:2010-09-14
Data wejscia w życie:2010-09-30
Data obowiązywania:2010-09-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1216 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 181                — 13746 —                Poz. 1216


1216

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1562 oraz z 2009 r. Nr 50, poz. 397 i Nr 217, poz. 1685) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 838,9414 ha, położone na terenach miast: Bartoszyce, Ciechanów, Elbląg, Iława, Lidzbark Warmiński, Mława, Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Ostrołęka, Ostróda oraz gmin: Barczewo, Bartoszyce, Ciechanów, Dobre Miasto, Iłowo-Osada, Morąg, Nidzica, Olecko, Olsztynek, Orzysz, Pasłęk, Piecki, Pisz, Szczytno i Wielbark.”;

2) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: a) w Podstrefie Bartoszyce opis granic i terenu Kompleksu 2 otrzymuje brzmienie: „Kompleks 2 Obręb ewidencyjny nr 8 m. Bartoszyce Granica biegnie od punktu 8-1382, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 107/9, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 8-1383 do punktu 8-1401. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie przez punkty: 8-556, 8-555, 8-1405, 8-1439, 8-610, 8-609, 8-608, 8-1412, 8-614, 8-1413, 8-1417, 8-1438, 8-1377, 8-1376 do punktu 8-613. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ul. Kętrzyńskiej przez punkty: 8-612, 8-1400, 8-1388, 8-1361, 8-611 do punktu 8-607. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż ul. Strefowej przez punkty: 8-605, 8-1359, 8-606, 8-541 do punktu 8-1382, od którego rozpoczęto opis.”, b) w Podstrefie Elbląg w Kompleksie 3 dodaje się opis granic i terenu Obszaru 21 w brzmieniu: „Obszar 21 Obręb ewidencyjny nr 2 m. Elbląg Granica biegnie od punktu 02001551, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ punkt działki nr 66/1, w kierunku wschodnim wzdłuż drogi gminnej przez punkty: 02001550, 02002336 do punktu

02001549. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu 02001548, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu

02001547. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkt 02001564 do punktu 02001565, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu

02001566. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż ul. Kwiatkowskiego przez punkty: 02001568, 02002337, 02001567 do punktu

02001559. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 02001560, z którego biegnie na północ wzdłuż drogi gminnej przez punkty: 02001560, 02001561, 02001562 do punktu

02001552. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu 02001551, od którego rozpoczęto opis.”, c) opis granic i terenu Podstrefy Lidzbark Warmiński otrzymuje brzmienie: „Podstrefa Lidzbark Warmiński Obręb ewidencyjny nr 1 m. Lidzbark Warmiński Granica biegnie od punktu 1-595, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 13/80, w kierunku zachodnim przez punkt 1-596 do punktu 1-599, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 1-598. Tu załamuje się na zachód i biegnie przez punkt 1-1312 do punktu 1-592, w którym skręca na południe, i biegnie przez punkty: 1-1314, 1-593 do punktu 1-594. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 8-47, 8-46, 1-154, 1-153, 1-152, 1-151, 1-150, 1-149, 1-148, 1-147, 1-146, 1-145, 1-144, 1-143, 1-142 do punktu 1-141. Tu załamuje się na północny wschód i przez punkty: 1-341, 1-342 dochodzi do punktu 1-91, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkt 1-360 dochodzi do punktu 1-90. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi gminnej przez punkty: 1-92, 1-93, 1-94, 1-590, 1-1310 do punktu 1-95. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie zachodnią stroną ul. Olsztyńskiej przez punkt 1-304 do punktu 1-595, od którego rozpoczęto opis.”, d) w Podstrefie Iłowo-Osada dotychczasowy opis granic i terenu oznacza się jako Kompleks 1 i dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 2 w brzmieniu: „Kompleks 2 Granica biegnie od punktu 4-2331, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 142, w kierunku południowym przez punkt 4-2322 do punktu 4-2234. Stąd biegnie wzdłuż drogi powiatowej w kierunku południowo-zachodnim do punktu 4-2226, w którym skręca na północ i biegnie przez punkty: 4-2218, 4-2216, 4-2214, 4-2207 do punktu 4-2209. Tu załamuje się na północny wschód i przez punkty: 4-2211, 4-2212, 4-2321, 4-2320 dochodzi do punktu 4-2331, od którego rozpoczęto opis.”,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1216 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1227 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1226 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1225 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1224 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących rad kuratorów Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1223 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1222 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1221 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1220 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1219 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie statusu państwowego instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1218 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1217 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 933

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-13 poz. 709

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 944

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-18 poz. 700

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-29 poz. 1562

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.