Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 533 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-02
Data wejscia w życie:1999-06-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 533 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 52 poz. 533

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 147 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojowej państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668 oraz Nr 162, poz. 1115 i 1126) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 147, poz. 965 i Nr 165, poz. 1203), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1: a) W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM w dziale I. „Instytucje i jednostki organizacyjne przekazywane województwu samorządowemu” dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3. Zarząd Odbudowy Zamku w Wiśniczu”, b) w WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM w dziale II. „Instytucje i jednostki organizacyjne przekazywane powiatom” pkt 15 otrzymuje brzmienie: „15. Zarząd drogowy w Gdańsku powiat gdański”,

2) w załączniku nr 2 w części I: a) w WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM w dziel I „Instytucje i jednostki organizacyjne przekazywane województwu samorządowemu” dodaje się pkt 3, 4 i 5 w brzmieniu: „3. Zakłady Techniki Medycznej w Bydgoszczy Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 17

4. Zakład Usług Technicznych i Pralniczych w Bydgoszczy Bydgoszcz, ul. Objazdowa 2

5. Centralna Pralnia Służby Zdrowia w Toruniu Toruń, ul. Grunwaldzka 44/46”,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

b) w WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM w dziel II. „Instytucje i jednostki organizacyjne przekazywane powiatom”: - POWIAT SIERADZKI, dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3. Zarząd Dróg Powiatowych w Sieradzu”, - skreśla się:

„MIASTO NA PWAWACH POWIATU – SIERADZ

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Sieradzu”, c) w WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w dziale I. „Instytucje i organizacje przekazywane województwu samorządowemu” pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego Warszawa, ul. Bolesława Chrobrego 29”, d) w WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w dziale I. . „Instytucje i organizacje przekazywane województwu samorządowemu” pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4. Ośrodek Badań Dokumentacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych Arboretum Wyszatyce, Bolestraszyn 130”, e) w WOJEÓDZTWIE PODLASKIM w dziale I. . „Instytucje i organizacje przekazywane województwu samorządowemu” pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego „SERWMED” Białystok, ul. Pogodna 22”, f) w WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM w dziale I. . „Instytucje i organizacje przekazywane województwu samorządowemu” dodaje się pkt 2 i 3 w brzmieniu: „2. Zakłady Techniki Medycznej w Słupsku Słupsk, ul. Wałowa 1

3. Zakłady Techniki Medycznej w Gdańsku Gdańsk, ul. Długie Ogrody 28:, g) w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM w dziale I. . „Instytucje i organizacje przekazywane województwu samorządowemu” pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach Katowice, ul. Św. Huberta 35”, - w dziale II. „Instytucje i jednostki organizacyjne przekazywane powiatom”

MIASTO NA PWAWACH POWIATU – KATOWICE skreśla się pkt 1 w brzmieniu:

„1. Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej w Katowicach Katowice, ul. Markiewki 24”, h) w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-POMORSKIM w dziale I. „Instytucje i organizacje przekazywane województwu samorządowemu” dodaje się pkt 2 w brzmieniu: „2. Zakłady Techniki Medycznej w Olsztynie Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b”, i) w WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM w dziale I. „Instytucje i organizacje przekazywane województwu samorządowemu” dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4. Zakłady Techniki Medycznej w Poznaniu Poznań, ul. Marcelińska 58”,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

j) w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM w dziale I. „Instytucje i organizacje przekazywane województwu samorządowemu” pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zakłady Techniki Medycznej w Koszalinie Koszalin, ul. Słowiańska 15”,

3) w załączniku nr 2 w części II: a) w WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM: - POWIAT JAWORSKI, pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Mierczycach Wądroże Wielkie”, - POWIAT LEGNICKI, pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych „Prząśnik” w Brenniku, gmina Ruja”, - MIASTO NA PRAWACH POWIATU – LEGNICA, dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Legnicy Legnica, ul. Grabskiego 11”, b) w WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM: - POWIAT INOWROCŁAWSKI, pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Parchaniu – Dąbrowa Biskupia, Parchanie”, - POWIAT TORUŃSKI, pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: „4. Dom Pomocy Społecznej dla osób starych w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 18, Cierpice

5. Dom Pomocy Społecznej dla osób starych „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach, gmina Obrowo”, c) w WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM: - POWIAT KROŚNIEŃSKI, pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Brzeźnicy ul. Bobrzańska 1, Dąbie”, - POWIAT STRZELCEKO-DREZDENECKI, pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie w Dobiegniewie Dobiegniew, ul. Gdańska 17”, d) w WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM: - POWIAT MYŚLENICKI, pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów i innych osób uprawnionych „Biały Potok” w Trzemeśni, Trzemeśnia 377, gmina Myślenice

2. Dom Pomocy Społecznej dla osób umysłowo upośledzonych w Harbutowicach, Harbutowice 1, Sułkowice, gmina Sułkowice”, e) w WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM: - POWIAT GOSTYNIŃSKI, dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

„2. Dom Pomocy Społecznej dla osób umysłowo upośledzonych w Sannikach Sanniki, ul. Wólczyńska 10”, - POWIAT PŁOCKI, dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 5a”, f) w WOJEÓDZTWIE OPOLSKIM: - POWIAT GŁUBCZYCKI, pkt 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie: „1. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych Dzbańce, Włodzienim, gmina Branice

2. Dom Pomocy Społecznej dla osób umysłowo upośledzonych Klisino Szonów, gmina Głubczyce

3. Dom Pomocy Społecznej dla osób umysłowo upośledzonych i psychicznie chorych Bliszczyce 76, Branice”,

- POWIAT STRZELECKI, dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Dom Pomocy Społecznej dla osób umysłowo upośledzonych w Kadłubie Kadłub, ul. Zamkowa 8,

4. Dom Pomocy Społecznej dla osób umysłowo upośledzonych w Zawadzkiem Zawadzkie, ul. Czarna 2”, g) w WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM: - POWIAT JAROSŁAWSKI: - pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dom Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych w Jarosławiu Jarosław, Plac Mickiewicza 4”, - pkt 3 i 4 otrzymuje brzmienie: „3. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych Wysock, gmina Laszki 4 Dom Pomocy Społecznej dla osób umysłowo upośledzonych Pełkinie – Wygarki 309, gmina Jarosław”, h) w WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM: - POWIAT WEJHEROWSKI, pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dom Pomocy Społecznej, Bożepole Małe, ul. Przemysłowa 7, Bożepole Wielkie”, i) w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM: - POWIAT BARTOSZYCKI: - pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych Bartoszyce, ul. Monte Cassino 4”, - pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dom Pomocy Społecznej dla osób starych Szczurkowo, Wodukajmy”,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

j) w WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM: - po POWIECIE PLESZEWSKIM dodaje się: „POWIAT POZNAŃSKI

1. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Lisówkach, gmina Doplewo”, - POWIAT SŁUPECKI, pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dom Pomocy Społecznej dla osób starych w Skubarczewie, Orchowo”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 533 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 547 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 546 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 1999 r. sygn. akt SK. 12/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 545 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 18/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 544 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1999 r. sygn. akt SK. 20/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 543 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 542 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 541 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 540 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 539 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania policjantom.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 538 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 537 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 536 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 535 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 534 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 532 z 1999

  Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 531 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 530 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 529 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 528 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 527 z 1999

  Ustawa z dnia 22 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.