Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 735 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-07-27
Data wejscia w życie:1999-08-17
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 735 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 64 poz. 735

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez samorząd województwa, określonych w art. 11b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 612, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 20, poz. 170), zwanej dalej „ustawą”. § 2.

1. Kwotę dotacji celowych w roku 1999 i 2000 z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej, realizowane przez samorząd województwa, ustala się w następujące sposób:

1) 35% ogólnej kwoty dotacji dzieli się proporcjonalnie w zależności od liczby mieszkańców województwa,

2) 20% ogólnej kwoty dotacji dzieli się proporcjonalnie w zależności od liczby mieszkańców województwa w wieku nieprodukcyjnym,

3) 45% ogólnej kwoty dotacji dzieli się proporcjonalnie w zależności od liczby osób bezrobotnych w województwie.

2. Wielkości, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego, określone zgodnie ze stanem na dzień:

1) 31 grudnia 1998 r. – przy podziale dotacji w roku 1999,

2) 31 grudnia 1999 r. – przy podziale dotacji w roku

2000. §

3. Dotację na zadania określone w art. 11b ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy ustala się w wysokości 20% kwoty ustalonej zgodnie z § 2.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

§

4. Dotację na zadania określone w art. 11b ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ustala się w wysokości 80% kwoty ustalonej zgodnie z §

2. §

5. W wypadku gdy zadania samorządu województwa realizują w ramach zlecenia lub zawartego porozumienia podmioty niepubliczne, dotacja może być przekazana tym podmiotom. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 735 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 733 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1999 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 734 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 732 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 731 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 730 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 736 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich oraz specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej zwierząt gospodarskich lub sztuczne unasiennianie tych zwierząt.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 737 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 1999 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 729 z 1999

  Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie lekarza.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 728 z 1999

  Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie nazwy "Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie".

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-28 poz. 348

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-17 poz. 468

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-26 poz. 1184

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-12 poz. 1401

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-08 poz. 450

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.