Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1212 z 2004 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzona w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-25
Data wydania:2003-06-16
Data wejscia w życie:2004-05-25
Data obowiązywania:2004-05-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1212 z 2004 - Strona 2


Strona 2 z 5

Dziennik Ustaw Nr 117                — 8231 —                Poz. 1212


jej uzupełnieniami i poprawkami, podpisanymi przed podpisaniem niniejszej umowy i będzie je w pełni stosować zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Artykuł 3 Odniesienia w Ârodkowoeuropejskiej umowie o wolnym handlu do jej Stron i tam, gdzie wszystkie Państwa są wymienione z nazwy, należy rozumieć jako odnoszące się również do Republiki Chorwacji. Artykuł 4

1. W celu realizacji postanowień ustępu 2 artykułu 3 Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu niniejszym ustanawia się i dołącza do niniejszej umowy Protokoły 32, 33, 34, 35, 36 i 37 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu.

2. Postanowienia dotyczące zniesienia ceł importowych między: — Republiką Bułgarii z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zawarte są w Protokole 32, — Republiką Czeską i Republiką Słowacką z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zawarte są w Protokole 33, — Republiką Węgierską z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zawarte są w Protokole 34, — Rzecząpospolitą Polską z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zawarte są w Protokole 35, — Rumunią z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zawarte są w Protokole 36, — Republiką Słowenii z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zawarte są w Protokole

37. Artykuł 5

1. W celu realizacji postanowień ustępu 1 artykułu 12 Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu niniejszym ustanawia się i dołącza do niniejszej umowy Protokoły 38, 39, 40, 41, 42 i 43 do Ârodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu.

2. Postanowienia dotyczące udzielenia wzajemnych koncesji rolnych między: — Republiką Bułgarii z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zawarte są w Protokole 38, — Republiką Czeską i Republiką Słowacką z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zawarte są w Protokole 39, — Republiką Węgierską z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zawarte są w Protokole 40,

ments and modifications signed before the signature of this Agreement and shall apply it in accordance with the provisions of this Agreement. Article 3 References in the Central European Free Trade Agreement to its Parties and where all states are explicitly mentioned shall be understood to include the Republic of Croatia. Article 4

1. In order to implement the provisions of paragraph 2 of Article 3 of the Central European Free Trade Agreement Protocols 32, 33, 34, 35, 36 and 37 to the Central European Free Trade Agreement are hereby established and attached to this Agreement.

2. Provisions for the abolition of customs duties on imports between: — the Republic of Bulgaria on the one side and the Republic of Croatia on the other side are laid down in Protocol 32, — the Czech Republic and the Slovak Republic on the one side and the Republic of Croatia on the other side are laid down in Protocol 33, — the Republic of Hungary on the one side and the Republic of Croatia on the other side are laid down in Protocol 34, — the Republic of Poland on the one side and the Republic of Croatia on the other side are laid down in Protocol 35, — Romania on the one side and the Republic of Croatia on the other side are laid down in Protocol 36, — the Republic of Slovenia on the one side and the Republic of Croatia on the other side are laid down in Protocol

37. Article 5

1. In order to implement the provisions of paragraph 1 of Article 12 of the Central European Free Trade Agreement Protocols 38, 39, 40, 41, 42 and 43 to the Central European Free Trade Agreement are hereby established and attached to this Agreement.

2. Provisions for granting mutual agricultural concessions between: — the Republic of Bulgaria on the one side and the Republic of Croatia on the other side are laid down in Protocol 38, — the Czech Republic and the Slovak Republic on the one side and the Republic of Croatia on the other side are laid down in Protocol 39, — the Republic of Hungary on the one side and the Republic of Croatia on the other side are laid down in Protocol 40,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1212 z 2004 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1227 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1226 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla wyborców przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1225 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie wzorów oraz terminów składania sprawozdań dotyczących produkcji, przechowywania, obrotu cukrem oraz izoglukozą, wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1224 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1223 z 20042004-05-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1222 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Wspólnego Komitetu EFTA - Polska Nr 1 z 2003 r. w sprawie zmian do Protokołu B, podpisanej w Genewie w dniu 1 października 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1221 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 14, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1220 z 20042004-05-25

  Protokół dodatkowy Nr 14 podpisany w Bled dnia 4 lipca 2003 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1219 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 13, podpisanym w Bled dnia 4 lipca 2003 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1218 z 20042004-05-25

  Protokół dodatkowy Nr 13 podpisany w Bled dnia 4 lipca 2003 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1217 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 12, podpisanym w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1216 z 20042004-05-25

  Protokół dodatkowy Nr 12 podpisany w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r. do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1215 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1214 z 20042004-05-25

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 1213 z 20042004-05-25

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na samochody zagraniczne

  W jaki sposób i w zależności od czego naliczane jest cło na samochody sprowadzane z zagranicy?

 • Kolejna umowa na czas określony

  Pracodawca zawarł ze mną trzy umowy na czas określony 1 października 2001 do 31 grudnia 2001 - okres próbny, 1 stycznia 2002 do 30 czerwca 2002 i od 1 lipca 2002 do 31 (...)

 • Repatriacja z Białorusi

  Jestem obywatelem Białorusi pochodzenia polskiego. Skończyłem studia wyższe w Polsce. Wiem że w ustawie istnieje zapis iż obywatele azjatyckich krajów oraz azjatyckiej (...)

 • Stawka ryczałtowa

  Rozpoczynam działalność w zakresie handlu opałem (węgiel brunatny) opodatkowaną na podstawie ewidencji ryczałtowej. Jaką stawkę przyjąć - czy jest to 3%?

 • Umowa zniesienia współwłasności nieruchomości

  Jakie elementy powinna określać umowa zniesienia współwłasności nieruchomości?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1213

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-25 poz. 1217

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dodatkowym nr 12, podpisanym w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r., do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-11 poz. 1743

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o akcesji Republiki Bułgarii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzonej w Sofii dnia 17 lipca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-29 poz. 1489

  Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 listopada 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-09 poz. 697

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Brnie dnia 11 września 1995 r. Porozumienia uzupełniającego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.