Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 5

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-08-23
Data wejscia w życie:2005-03-04
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 5


Strona 5 z 14

Dziennik Ustaw Nr 29 Zastrzeżenie                — 1969 — Reservation                Poz. 250


W odniesieniu do art. 37 ust. 1 konwencji, Republika Estońska nie uznaje za przestępstwo wywierania wpływu na podejmowanie decyzji, o której mowa w art.

12. Republika Finlandii Zastrzeżenia Rząd Republiki Finlandii składa następujące zastrzeżenia: Finlandia będzie uznawała za przestępstwo zachowania opisane w art. 12, jedynie w takim zakresie, w jakim będą one uznawane, zgodnie z jej prawem wewnętrznym, za przestępstwo przekupstwa, udział w przestępstwie przekupstwa lub jakiekolwiek inne przestępstwo. Finlandia zastrzega sobie prawo stosowania, w odniesieniu do swoich obywateli, zasady dotyczącej jurysdykcji określonej w ust. 1 (b), pod warunkiem podwójnej karalności przewidzianej w rozdziale I sekcji 11 fińskiego Kodeksu karnego, w sprawach czynnego i biernego przekupstwa w sektorze prywatnym, określonych w art. 7 i 8, jeżeli przestępstwo w sposób poważny nie narusza interesów ani nie stanowi zagrożenia dla państwowych, wojskowych lub ekonomicznych interesów Finlandii. Oświadczenie Rząd Republiki Finlandii oświadcza, że organem centralnym, wyznaczonym zgodnie z art. 29, jest Ministerstwo Sprawiedliwości, PO Box No. 25, 00023 Valtioneuvosto, Finlandia. Republika Islandii Oświadczenie Na podstawie art. 29 ust. 2 konwencji, desygnuje się niniejszym następujący organ jako organ centralny Republiki Islandii: Narodowy Komisarz Islandzkiej Policji (Ríkislögreglustjórinn) Skúlagötu 21 101 Rejkiawik Islandia Irlandia Oświadczenie Na podstawie art. 29 ust. 2 konwencji, Irlandia wyznacza Departament Sprawiedliwości, Równości i Reformy Prawa, 72—76 St Stephen’s Green, Dublin 2, jako organ centralny.

Pursuant to Article 37, paragraph 1, of the Convention, the Republic of Estonia does not establish as a criminal act the exertion of influence over decision-making referred to in Article

12. Republic of Finland Reservations The Government of the Republic of Finland makes the following reservations: Finland shall only establish as a criminal offence under its domestic law the conduct referred to in Article 12 to the extent it is considered a punishable corruption offence or punishable participation in such an offence, or other criminal offence. Finland reserves itself the right to apply, in respect of its own nationals, the jurisdiction rule laid down in paragraph 1 (b) subject to the requirement of dual punishability set forth in Chapter I, section 11 of the Finnish penal Code in cases of active or passive bribery in the private sector referred to in Articles 7 and 8, provided that the criminal offence does not seriously interfere with or jeopardise the governmental, military or economic interests or benefits of Finland. Declaration The Government of the Republic of Finland declares that the central authority designated pursuant to Article 29 is the Ministry of Justice, PO Box No. 25, 00023 Valtioneuvosto, Finland. Republic of Iceland Declaration In accordance with Article 29, paragraph 2, of the Convention, the following authority is hereby designated as the central authority for the Republic of Iceland: The National Commissioner of the Icelandic Police (Ríkislögreglustjórinn) Skúlagötu 21 101 Reykjvík Iceland Ireland Declaration In accordance with Article 29, paragraph 2, of the Convention, Ireland designates the Department of Justice, Equality and Law Reform, 72—76 St Stephen’s Green, Dublin 2, as the central authority.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 5 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-09 poz. 1066

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1464

  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-19 poz. 359

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1523

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1981

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.