Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1253 z 2007 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-27
Data wydania:2007-09-19
Data wejscia w życie:2007-10-12
Data obowiązywania:2007-09-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1253 z 2007 - Strona 4


Strona 4 z 4

Dziennik Ustaw Nr 178                — 12629 —                Poz. 1253


w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr

15036. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 15037, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi działki nr 35/6 do punktu nr


15020. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnąc wzdłuż ulicy Juliusza Słowackiego, dochodzi do punktu nr 15019, gdzie zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu nr 19846, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 35/6. W punkcie nr 19846 zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 19845, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 35/5, gdzie skręca na północ i biegnąc wzdłuż zachodniej krawędzi działki nr 35/5, dochodzi do punktu nr 19843, a następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż ulicy Juliusza Słowackiego przez punkt nr 15016 do punktu nr

17362. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowym i dalej biegnie przez punkt nr 17363 do punktu nr 17072, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 37/8. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowej krawędzi działki nr 37/8 przez punkty nr: 17071, 17070 do punktu nr 15074, a następnie biegnie wzdłuż południowej krawędzi działki nr 916/5 przez punkt nr 20862 do punktu nr 15068, od którego rozpoczęto opis.”.

cześnie południową krawędź działki nr 191/27, do punktu nr

120408. Tu zmienia kierunek na południowy i wzdłuż ul. Słubickiej zmierza do punktu nr

120279. W tym punkcie skręca na zachód i dalej biegnie wzdłuż ul. Gorzowskiej przez punkt nr 12278 do punktu nr 12405, w którym załamuje się w kierunku północnym i biegnąc wzdłuż zachodniej krawędzi działki nr 191/29, stanowiącej jednocześnie wschodnią krawędź działki nr 191/28, dochodzi do punktu nr 12406, od którego rozpoczęto opis.”, e) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Rzepin, w brzmieniu: „Podstrefa: Rzepin Powierzchnia: 4,5204 ha Obręb ewidencyjny nr 257, miasto Rzepin Arkusz mapy 01 Granica biegnie od punktu nr 15068, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 916/5, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 15069, 15070, 15071, 15072 do punktu nr 16444, następnie skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu nr

16443. Dalej zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 15034, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr

19848. W punkcie tym skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi działki nr 35/3 do punktu nr

19847. Następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Juliusza Słowackiego do punktu nr 15021,

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1253 z 2007 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.