Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 692 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-25
Data wejscia w życie:1999-08-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 692 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 62 poz. 692

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz.U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §

1. W załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej (Dz.U. Nr 157, poz. 1034 oraz z 1999 r. Nr 35, poz. 323 i Nr 47, poz. 463) wprowadza się następujące zmiany:

1) pod lit. A dodaje się lp. 111 i 112 w brzmieniu: 111 Atenolol – tabl. 0,05 g – 30 szt. 112 Atenolol – tabl. 0,1 g – 30 szt.

2) pod lit. B: a) lp. 13 i 14 otrzymują brzmienie: 13 Biodacyna - inj. 0,25 g/2 ml – 1 amp. 14 Biodacyna - inj. 0,5 g/2 ml – 1 amp. b) dodaje się lp. 53 i 54 w brzmieniu: 53 Biosotal – tabl. 0,08 g – 30 szt. 54 Biosotal – tabl. 0,16 g – 30 szt.

3) pod lit. M: a) lp. 4 otrzymuje brzmienie: 4 Macdafen – inj. 1 g fiol. b) dodaje się lp. 72-76 w brzmieniu: 72 Macdafen – inj. 2 g fiol. 96,60 110,41 128,08 64,40 73,61 85,39 6,00 11,48 6,86 13,12 8,80 15,74 2,60 4,20 2,97 4,80 4,16 6,24 1,65 2,78 1,89 3,18 2,65 4,45

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

73 Mononit - tabl. powl. 0,02 g – 30 szt. 74 Mononit - tabl. powl. 0,02 g – 60 szt. 75 Mononit - tabl. powl. 0,04 g – 30 szt. 76 Mononit 60 Retard – tabl. 0,06 g – 30 szt.

4) pod lit. T dodaje się lp. 48-59 w brzmieniu: 48 Theophylinum kaps o przedł. dział. 0,1g –20 szt. 49 Theophylinum kaps o przedł. dział. 0,2g –20 szt. 50 Theophylinum kaps o przedł. dział. 0,3g –20 szt. 51 Tramal Retard 100–tabl. o przedł. uwal. 0,1g-10 szt. 52 Tramal Retard 100–tabl. o przedł. uwal. 0,1g-30 szt. 53 Tramal Retard 100–tabl. o przedł. uwal. 0,1g-50 szt. 54 Tramal Retard 150–tabl. o przedł. uwal. 0,15g-10 szt 55 Tramal Retard 150–tabl. o przedł. uwal. 0,15g-30 szt 56 Tramal Retard 150–tabl. o przedł. uwal. 0,15g-50 szt 57 Tramal Retard 200–tabl. o przedł. uwal. 0,2g-10 szt. 58 Tramal Retard 200–tabl. o przedł. uwal. 0,2g-30 szt. 59 Tramal Retard 200–tabl. o przedł. uwal. 0,2g-50 szt.

5) pod lit. Z dodaje się lp. 2-5 w brzmieniu: 2 3 4 5 Zofran tabl. powl. 0,004g – 10 szt. Zofran tabl. powl. 0,008g – 10 szt. Zofran roztw. do wstrz. 4 mg/2 ml – 5 amp. Zofran roztw. do wstrz. 8 mg/4 ml – 5 amp. § 2.

3,09 6,18 5,51 7,88

3,53 7,06 6,30 9,01

4,94 9,01 8,19 10,96

3,00 4,40 5,70 9,60 26,87 44,17 13,93 39,12 64,59 18,04 51,32 84,95

3,43 5,03 6,52 10,97 30,71 50,49 15,92 44,71 73,83 20,62 58,66 97,10

4,80 6,54 8,47 13,16 35,62 58,56 18,72 51,86 85,64 23,92 68,04 112,64

75,42 154,71 178,88 356,72

86,21 176,83 204,46 407,73

100,00 205,13 237,17 472,97

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 692 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 695 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z restrukturyzacją gospodarki narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 698 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych uprawnień komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 699 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 1999 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 694 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 691 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 690 z 1999

  Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 693 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 689 z 1999

  Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 688 z 1999

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 687 z 1999

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 686 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 685 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 684 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 683 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 682 z 1999

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 697 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 696 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 681 z 1999

  Ustawa z dnia 20 maja 1999 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.

porady prawne online

Porady prawne

 • Remanent na dzień 31 grudnia

  Prowadzę działalność w zakresie sprzedaży pasz i koncentratów dla trzody chlewnej. Dostawy ww. towarów otrzymuję po ciągle zmieniających się cenach. W spisie remanentowym (...)

 • Zwrot wycofanego z obrotu towaru

  W lutym przychodnia lekarska zakupiła partię szczepionek, które jak się potem okazało są wadliwe i zostały zarządzeniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego wycofane (...)

 • Wyłączność jurysdykcji sądów polskich

  W jakich sprawach wyłącznie właściwe są sądy polskie?

 • Działy specjalne produkcji rolnej

  Dwóch rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej zamierza zawrzeć umowę spółki cywilnej w celu wspólnego prowadzenia produkcji rolnej. Czy w takiej sytuacji (...)

 • Zakup ciśnieniomierza do apteki

  Prowadząc aptekę chciałbym kupić urządzenie do pomiaru ciśnienia (ciśnieniomierz) koszt 8000 brutto. Urządzenie będzie stać w aptece na powierzchni przeznaczonej (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-26 poz. 463

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-08 poz. 115

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-29 poz. 1074

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-26 poz. 1519

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-04 poz. 406

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.