Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 699 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 1999 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-07-12
Data wejscia w życie:1999-08-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 699 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 62 poz. 699

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 1999 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe. Na podstawie art. 8 i art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. Nr 34, poz. 145) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 1999 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe (Dz.U. Nr 158, poz. 1042) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) szprot – 80 750 ton,”;

2) w § 2 w ust. 1 w pkt 3 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z tym że 16 500 ton szprota pozostaje w rezerwie.”;

3) w § 3 po wyrazach „Rezerwa, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c)” dodaje się wyrazy „i pkt 3”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 699 z 1999 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Dopuszczalny poziom hałasu, który może wytwarzać właściciel danej nieruchomości

  W jaki sposób przepisy polskiego prawa podkreślają dopuszczalny poziom hałasu, który może wytwarzać właściciel danej nieruchomości?

 • Hałas z sąsiedniej nieruchomości

  Koło mojego domu (osiedle domków jednorodzinnych) powstał ogródek piwny. W każdy weekend gra tam bardzo głośna muzyka - szyby drżą w oknach i słychać ją w całym (...)

 • Wentylacja w kuchni

  W mieszkaniu własnościowym (blok), podczas corocznego przeglądu kominów wentylacyjnych kominiarz nakazał pod rygorem grzywny rozebranie okapu nad piecem kuchennym gazowym, (...)

 • Szkolenie BHP

  Jestem dyrektorem instytucji kultury funkcjonującej na zasadach przedsiębiorstwa państwowego. Zatrudniam na umowę zlecenie BHP-owca, który ostatnio poinformował mnie, (...)

 • Hałas samolotów

  Mieszkam 3 km od lotniska. W lecie przy otwartych oknach hałas lądujących i startujących samolotów znacznie utrudnia życie. W najbliższych 2 latach planuje się trzykrotny (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-07 poz. 119

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 2001 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-22 poz. 1677

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 2002 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-13 poz. 1790

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową w 2003 r. oraz sposobu i warunków podziału tej kwoty.

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-11 poz. 842

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-22 poz. 685

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową w 2004 r. oraz sposobu i warunków podziału tej kwoty


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.