Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1616 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-17
Data wydania:2001-10-19
Data wejscia w życie:2002-06-18
Data obowiązywania:2001-12-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1616 z 2001


Strona 1 z 53

Dziennik Ustaw Nr 144                — 11467 —                Poz. 1616


1616

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 15, poz. 179) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dotyczące bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) produkcie włókienniczym — rozumie się przez to każdy surowiec, półprodukt lub produkt składający się wyłącznie z włókien tekstylnych, niezależnie od stopnia przetworzenia i zastosowanego sposobu mieszania włókien i łączenia elementów, a także: a) produkt zawierający wagowo co najmniej 80% włókien tekstylnych, b) włókiennicze pokrycia podłogowe, c) pokrycia mebli, parasoli i osłon przeciwsłonecznych zawierające wagowo co najmniej 80% włókien tekstylnych oraz składniki włókiennicze wielowarstwowych pokryć podłogowych, materacy, sprzętu kempingowego i wkładek ocieplających do obuwia, rękawic i rękawiczek, jeżeli takie składniki stanowią co najmniej 80% masy całego produktu, d) składniki włókiennicze, w przypadku określenia przez producenta ich składu surowcowego, stanowiące nieodłączną część innych produktów,

2) włóknie tekstylnym — rozumie się przez to: a) jednostkę materii mającą właściwą dla siebie elastyczność, masę liniową i wysoki wskaźnik długości w stosunku do maksymalnego wymiaru poprzecznego, która dzięki tym cechom może być używana do produkcji produktów włókienniczych, b) elastyczne taśmy lub rurki, których widoczna szerokość nie przekracza 5 mm, w tym tasiemka

Zam. 688

Korekta III: 17.12.01 — 11468 — Poz. 1616

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1616 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1622 z 20012001-12-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 26/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1621 z 20012001-12-17

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 16/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1620 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1619 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1618 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Informacji Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1617 z 20012001-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek.

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1615 z 20012001-12-17

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.