Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1270 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-28
Data wydania:2007-09-19
Data wejscia w życie:2007-10-13
Data obowiązywania:2007-09-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1270 z 2007


Strona 1 z 17
1270

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 169) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 376,5079 ha położone na terenach miast: Koszalin, Słupsk, Szczecinek i Wałcz oraz gmin: Debrzno i Słupsk.”;

2) w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część

objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.”;

3) załącznik do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. (poz. 1270)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SŁUPSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ Obszar „Słupsk-Włynkówko” Obszar „Słupsk-Włynkówko” składa się z 9 kompleksów o łącznej powierzchni 100,1647 ha. Kompleks I Obręb ewidencyjny nr 01, arkusz mapy 5 Granica biegnie od pkt 272, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 58/3, w kierunku północno-zachodnim do pkt 264, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt

275. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 68 do pkt

689. W pkt 689 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie zachodnią granicą ulicy Grunwaldzkiej przez pkt: 390, 475, 161, 160, 159, 158 i 156 do pkt

703. W pkt 703, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki nr 61/8, załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt 695 do pkt 704, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt: 437, 433, 1043, 1668 i 1667 do pkt 272, od którego rozpoczęto opis.

Dziennik Ustaw Nr 179 Kompleks II Obręb ewidencyjny nr 01, arkusz mapy 5                — 12680 —                Poz. 1270


Granica biegnie od pkt 266, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 58/16, w kierunku północno-zachodnim do pkt

301. W pkt 301 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 58/15 przez pkt 265 do pkt

279. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 69 do pkt 972, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt

177. Od pkt 177 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż zachodniej granicy ulicy Grunwaldzkiej do pkt 1217, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt: 179, 679, 702, 713, 724, 735, 745, 756, 767, 778, 788, 795, 806 i 817 do pkt

265. W pkt 265, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 69, skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt: 839 i 668 do pkt

840. Od pkt 840 biegnie w kierunku północnym przez pkt: 841, 842, 843 i 844 do pkt

846. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 847, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie przez pkt 848 do pkt

849. Od pkt 849 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 850, 851 i 852 do pkt

853. W pkt 853 skręca na wschód i biegnie przez pkt: 854, 855, 858, 859, 860, 861, 862 i 863 do pkt

180. W pkt 180, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 58/11, skręca na północny zachód i biegnie do pkt 181, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt

182. Od pkt 182 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż zachodniej granicy ulicy Grunwaldzkiej przez pkt 183 do pkt

184. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt

924. W pkt 924, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 58/8, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt

185. Od pkt 185 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 938, 940 i 943 do pkt 918, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt

568. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt

580. Od pkt 580 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 591, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim do pkt

602. W pkt 602 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt 1710 do pkt

720. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt 919 do pkt

920. Od pkt 920, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 58/17, biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy działki nr 52/20 przez pkt: 869, 874, 870, 164, 871 i 872 do pkt 266, od którego rozpoczęto opis. Kompleks III Obręb ewidencyjny nr 01, arkusz mapy 5 Granica biegnie od pkt 1195, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 4/24, w kierunku północno-zachodnim do pkt

1197. W pkt 1197 skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy ulicy Braci Staniuków przez pkt: 780, 1690, 194, 1198, 327 i 1199 do pkt

1200. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 5/2 przez pkt: 1183, 725 i 1202 do

pkt

903. W pkt 903 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż linii kolejowej Słupsk — Ustka przez pkt: 904, 905, 906, 1674, 907, 908, 330 i 909 do pkt

726. W pkt 726, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 4/31, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt

1679. Od pkt 1679 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 1678, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie przez pkt: 1677, 1681, 1680 i 1685 do pkt

1689. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt

1690. Od pkt 1690 biegnie wzdłuż wschodniej granicy ulicy Braci Staniuków do pkt

194. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt

1688. Od pkt 1688 biegnie w kierunku wschodnim przez pkt: 1687, 1684 i 1682 do pkt

1676. Tu załamuje się na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 4/41 do pkt 1677, gdzie skręca na wschód, i biegnie do pkt

1678. Od pkt 1678 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 1679 do pkt 1683, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 4/11 i 4/20 przez pkt 1222 do pkt 1195, od którego rozpoczęto opis. Kompleks IV Obręb ewidencyjny nr 01, arkusz mapy 5 Granica biegnie od pkt 1074, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 6/2, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy ulicy Braci Staniuków przez pkt: 1151, 1150, 1189, 1145 i 1187 do pkt

1070. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie przez pkt 1071 do pkt

860040. W pkt 860040, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 9/4, załamuje się na północny wschód i biegnie przez pkt: 720673 i 720672 do pkt

860039. Od pkt 860039, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 9/5, biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt

1136. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż linii kolejowej Słupsk — Ustka przez pkt: 36, 37, 1251, 38, 1192, 40, 39, 1154, 1225, 42, 43, 44, 48, 45, 49, 50, 51, 52 i 53 do pkt

54. W pkt 54, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki nr 6/2, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 1074, od którego rozpoczęto opis. Kompleks V Część 1 Obręb ewidencyjny nr 01, arkusz mapy 5 Granica biegnie od pkt 1002, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 44/8, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 1038, 978, 75 i 980 do pkt

26. W pkt 26, zlokalizowanym na zachodniej granicy ulicy Portowej, załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt

965. Od pkt 965 biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr: 42/2 i 44/4 przez pkt 696 do pkt 981, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt

982. W pkt 982, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki nr 44/2, załamuje się w kierunku południowym do pkt 983, gdzie skręca na południowy wschód do pkt

1080. Od pkt 1080 biegnie

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1270 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.