Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1814 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-28
Data wydania:2007-12-27
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1814 z 2007


1814

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te

74. Rp Perazinum choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 222, poz. 1652) w załącznikach wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 w poz. „5) Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe” lp. 74 otrzymuje brzmienie: 20 tabl. 5909990858415

Perazin 0,025; tabl.; 0,025 g

———————

1)

2)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208, Nr 176, poz. 1243 i Nr 180, poz. 1280.

Dziennik Ustaw Nr 245                — 17301 —                Poz. 1814


2) w załączniku nr 2 w poz. „20) Padaczka oporna na leczenie” lp. 62—71 otrzymują brzmienie: Keppra; koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 100 mg/ml Keppra; roztwór doustny; 100 mg/ml Keppra; tabl. powl.; 1000 mg Keppra; tabl. powl.; 1000 mg Keppra; tabl. powl.; 250 mg Keppra; tabl. powl.; 250 mg Keppra; tabl. powl.; 500 mg Keppra; tabl. powl.; 500 mg Keppra; tabl. powl.; 750 mg Keppra; tabl. powl.; 750 mg 10 fiolek szklanych a 5 ml 300 ml 50 tabl. 100 tabl. 50 tabl. 100 tabl. 50 tabl. 100 tabl. 50 tabl. 100 tabl.

62.

Rp

Levetiracetamum

5909990610891

10 fiolek

63.

64. 65.

66. 67.

68. 69.

70. 71.

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Levetiracetamum Levetiracetamum Levetiracetamum Levetiracetamum Levetiracetamum Levetiracetamum Levetiracetamum Levetiracetamum Levetiracetamum

5909990006755 5909990901319 5909990901326 5909990901111 5909990901128 5909990901210 5909990901227 5909990006649 5909990006670

300 ml 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl.

3) w załączniku nr 3: a) w poz. „10) Jaskra” lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Rp Bimatoprost Lumigan; krople do oczu; 0,3 mg/1ml 3 ml (w butelce) 5909990008469

b) w poz. „18) Osteoporoza” lp. 22 otrzymuje brzmienie:

22. Rp Calcitoninum Calcistad 100, Calcihexal 100; roztwór do wstrzykiwań; 5 amp.a 1ml 5909990332915 100 j.m./1ml §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

c) tytuł poz. 25 otrzymuje brzmienie: „25) Stabilna dławica piersiowa u pacjentów z prawidłowym rytmem zatokowym, udokumentowanymi przeciwwskazaniami lub nietolerancją beta-adrenolityków.”.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1814 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.