Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 47 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-01-22
Data wydania:2008-12-29
Data wejscia w życie:2009-02-06
Data obowiązywania:2009-01-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 47 z 2009


Strona 1 z 36

Dziennik Ustaw Nr 9                — 1062 —                Poz. 47


47

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 50 ust. 3 pkt 1 i art. 132 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 53, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1: a) w pkt 1: — lit. d i e otrzymują brzmienie: „d) czapka rogatywka (kapelusz) w kolorze khaki — z wyjątkiem jednostek wymienionych w lit. i, e) krawat w kolorze khaki (w 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w kolorze czarnym) oraz spinki do mankietów i krawata w kolorze zielonym,”, — lit. i otrzymuje brzmienie: „i) berety — do ubioru galowego tylko w jednostkach desantowo-szturmowych, specjalnych i kawalerii powietrznej oraz Dowództwie Wojsk Specjalnych — w kolorze bordowym, obrony wybrzeża — w kolorze niebieskim, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej — w kolorze czarnym, Jednostce Wojskowej Nr 2305 — w kolorze szarym oraz ˚andarmerii Wojskowej — w kolorze szkarłatnym,”, b) w pkt 2: — lit. d otrzymuje brzmienie: „d) czapka garnizonowa (kapelusz) — w kolorze stalowym,”, — lit. g otrzymuje brzmienie: „g) spinki do mankietów i krawata w kolorze niebieskim,”, c) w pkt 3: — lit. f otrzymuje brzmienie: „f) krawat — w kolorze czarnym,”, — lit. j otrzymuje brzmienie: „j) spinki do mankietów i krawata w kolorze granatowym.”;

———————

1)

2) w § 5 w ust. 1: a) w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie: „e) kurtka wyjściowa — w kolorze khaki,”, b) w pkt 2: — lit. e otrzymuje brzmienie: „e) koszula, koszulo-bluza z długimi i krótkimi rękawami — w kolorze stalowym,”, — lit. h otrzymuje brzmienie: „h) kurtka wyjściowa, kurtka wiatrówka — w kolorze czarnym,”, c) w pkt 3: — lit. b otrzymuje brzmienie: „b) czapka wyjściowa, czapka letnia, kapelusz wyjściowy, bluza wyjściowa letnia marynarska — w kolorze białym,”, — lit. e otrzymuje brzmienie: „e) kurtka wyjściowa, kurtka wiatrówka, sweter oficerski — w kolorze czarnym,”;

3) w § 6 w ust. 1: a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) beret — do ubioru służbowego tylko w jednostkach desantowo-szturmowych, specjalnych i kawalerii powietrznej — w kolorze bordowym, obrony wybrzeża — w kolorze niebieskim, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej — w kolorze czarnym, Jednostce Wojskowej Nr 2305 — w kolorze szarym oraz ˚andarmerii Wojskowej — w kolorze szkarłatnym,”, b) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) czapka futrzana, krawat, krawat marynarski — w kolorze czarnym,”;

4) w § 8 w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) ubranie ochronne — w barwach ochronnych, w kamuflażu „pantera”;”, b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) kurtka polowa — w barwach ochronnych, w kamuflażu „pantera”;”;

5) w § 9 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) kombinezon pilota — w kolorze zielonym, a w Marynarce Wojennej również w kolorze pomarańczowym.”;

6) w § 11: a) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Mundur wieczorowy w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych jest barwy granatowej:”, b) uchyla się ust. 4;

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1137, z 2007 r. Nr 113, poz. 776 oraz z 2008 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 138, poz. 867.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 47 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 49 z 20092009-02-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie organizmów szkodliwych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 57 z 20092009-01-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r. sygn. 15 stycznia 2009 r. sygn. akt K 45/07

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 56 z 20092009-01-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2009 r. sygn. akt P 6/07

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 55 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 54 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie leśnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 53 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 52 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 51 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 50 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w prawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 48 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 46 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 45 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Energii Atomowej w Otwocku-Świerku

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 44 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-11 poz. 27

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-19 poz. 1333

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-15 poz. 122

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-15 poz. 873

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-31 poz. 1827

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.