Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 580 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia strasburskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienionego następnie dnia 28 września 1979 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-15
Data wydania:2002-06-26
Data wejscia w życie:2003-04-30
Data obowiązywania:2003-04-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 580 z 2003


Strona 1 z 2
580

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia strasburskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienionego następnie dnia 28 września 1979 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 12 ustęp 1 Porozumienia strasburskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienionego następnie dnia 28 września 1979 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował w dniu 29 marca 1996 r. wyżej wymienione porozumienie. Dnia 4 grudnia 1996 r. złożono Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), jako depozytariuszowi, dokument ratyfikacyjny. Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 porozumienia weszło ono w życie dnia 7 października 1975 r., a w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z artykułem 13 ustęp 1(b), dnia 4 grudnia 1997 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1. Następujące państwa stały lub staną się stronami porozumienia w niżej podanych datach: Australia Republika Austrii Królestwo Belgii Republika Białoruś 12 listopada 1975 r. 7 października 1975 r. 4 lipca 1976 r. 12 marca 1999 r. Federacyjna Republika Brazylii 7 października 1975 r. Republika Bułgarii Chińska Republika Ludowa Republika Chorwacji Republika Czeska Królestwo Danii Arabska Republika Egiptu Republika Estońska Republika Finlandii Republika Francuska Republika Grecka Republika Gwinei Królestwo Hiszpanii Irlandia Państwo Izrael Japonia 27 listopada 2001 r. 19 czerwca 1997 r. 25 listopada 2000 r. 1 stycznia 1993 r. 7 października 1975 r. 17 października 1975 r. 27 lutego 1997 r. 16 maja 1976 r. 7 października 1975 r. 21 października 1997 r. 5 sierpnia 1997 r. 29 listopada 1975 r. 7 października 1975 r. 7 października 1975 r. 18 sierpnia 1977 r.

Dziennik Ustaw Nr 63 Kanada Republika Kazachstanu Republika Kirgiska Koreańska Republika LudowoDemokratyczna Republika Korei Republika Kuby Wielkie Księstwo Luksemburga Była Jugosłowiańska Republika Macedonii Republika Malawi Meksykańskie Stany Zjednoczone Republika Mołdowy Księstwo Monako Mongolia Królestwo Niderlandów1) Republika Federalna Niemiec Królestwo Norwegii Republika Portugalska Federacja Rosyjska2) Rumunia Republika Słowacka Republika Słowenii Stany Zjednoczone Ameryki Republika Surinamu Konfederacja Szwajcarska Królestwo Szwecji Republika Tadżykistanu Republika Trynidadu i Tobago Republika Turcji Wschodnia Republika Urugwaju Republika Uzbekistanu Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Republika Włoska ———————        1)                — 4123 — 11 stycznia 1996 r. 24 stycznia 2003 r. 10 września 1999 r. AUSTRALIA 21 listopada 2002 r. 8 października 1999 r. 9 listopada 1996 r. 9 kwietnia 1977 r. 30 maja 2003 r. 24 lipca 1996 r. 26 października 2001 r. 1 września 1998 r. 13 czerwca 1976 r. 16 marca 2002 r. 7 października 1975 r. 7 października 1975 r. 7 października 1975 r. 1 maja 1979 r. 3 października 1976 r. 31 marca 1999 r. 1 stycznia 1993 r. 10 maja 2002 r. 7 października 1975 r. 25 listopada 1975 r. 7 października 1975 r. 7 października 1975 r. 25 grudnia 1991 r. 20 grudnia 1996 r. 1 października 1996 r. 19 października 2000 r. 12 października 2002 r. REPUBLIKA GWINEI CHI¡SKA REPUBLIKA LUDOWA                Poz. 580


2. Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych lub dokumentów przystąpienia podane niżej państwa złożyły następujące deklaracje:

Rząd Australii oświadcza ponadto w imieniu Australii, że nie podejmuje się zamieścić symboli dotyczących grup lub podgrup Klasyfikacji w zgłoszeniach zgodnie z artykułem 4 (3), które są udostępnione tylko do publicznego wglądu, oraz we wzmiankach odnoszących się do nich. „The Government of Australia furthermore declares for and on behalf of Australia that it does not undertake to include the symbols relating to groups or subgroups of the Classification in applications as referred to in Article 4(3) which are only laid open for public inspection and in notices relating thereto.”

Zgodnie z artykułem 4 ustęp 4 niniejszego porozumienia Chińska Republika Ludowa nie podejmuje się zamieścić symboli dotyczących grup lub podgrup Klasyfikacji w zgłoszeniach, które są udostępnione tylko do publicznego wglądu, oraz we wzmiankach odnoszących się do nich lub świadectw patentowych dla wzorów użytkowych.” „According to Article 4 paragraph (4) of the said Agreement, the People’s Republic of China does not undertake to include the symbols relating to groups or subgroups of the Classification in applications which are only laid open for public inspection and in notices relating thereto or on the certificate of the patent for utility models.”

Zgodnie z artykułem 4 ustęp (4)(i) niniejszego porozumienia Rząd Republiki Gwinei oświadcza, że Republika Gwinei nie podejmuje się zamieścić symboli dotyczących grup lub podgrup Klasyfikacji w zgłoszeniach zgodnie z artykułem 4 (3) niniejszego porozumienia, które są udostępnione tylko do publicznego wglądu, oraz we wzmiankach odnoszących się do nich. Zgodnie z artykułem 4 ustęp (4)(ii) niniejszego porozumienia Rząd Republiki Gwinei oświadcza, że Republika Gwinei nie podejmuje się zamieścić symboli dotyczących grup lub podgrup Klasyfikacji w dokumentach i wzmiankach, o których mowa w artykule (4)(3) niniejszego porozumienia. „In accordance with Article 4 (4)(i) of the said Agreement, the Government of Republic of Guinea declares that the Republic of Guinea does not underta-

7 października 1975 r. 30 marca 1980 r.

Ratyfikacja obejmuje Królestwo w Europie, Antyle Niderlandzkie i Arubę.

2) Od 25 grudnia 1991 r. porozumienie stosuje się do Federacji Rosyjskiej.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 580 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 591 z 20032003-04-15

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 590 z 20032003-04-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2003 r. sygn. akt P 7/02

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 589 z 20032003-04-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 588 z 20032003-04-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 587 z 20032003-04-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 586 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzonej w Hadze dnia 4 maja 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 585 z 20032003-04-15

  Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 584 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienionego dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 583 z 20032003-04-15

  Porozumienie Nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 582 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej IX Porozumieniem wykonawczym sporządzonym w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 581 z 20032003-04-15

  IX Porozumienie Wykonawcze sporządzone w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 579 z 20032003-04-15

  Porozumienie Strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzone w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienione następnie dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 578 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie prowizorycznego stosowania Protokołu dodatkowego nr 11 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego w Bukareszcie dnia 16 listopada 2001 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Zwolnienie z VAT na szkolenia

  Firma szkoleniowa jest VAT-owcem. Które szkolenia lub kursy podlegają zwolnieniu VAT, a które nie podlegają?

 • Zmiany w klasyfikacji gruntów

  Czy prawnie dopuszczalne jest przeprowadzenie w jednym postępowaniu administracyjnym zmian w ustaleniu rodzaju użytków gruntowych oraz wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów?

 • PKD dla świadczenia pomocy prawnej

  Co powinien wpisać prawnik chcąc założyć działalność gospodarczą w zakresie pomocy prawnej jako przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności? (...)

 • Ustawa o najmie lokali

  Czy absurdalna i niezgodna z konstytucją ustawa o najmie lokali, która została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego nadal obowiązuje i w kwestii podwyżki czynszu (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1996-04-04 poz. 272

  Akt Wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 14 ust. 2 (d) i (f) Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienionego dnia 2 października 1979 r., w następującym brzmieniu:

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-15 poz. 584

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienionego dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-10 poz. 1083

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Szóstego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego dnia 5 marca 1996 r. w Strasburgu.

 • Dziennik Ustaw z 2003-02-03 poz. 146

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, sporządzonego w Wiedniu dnia 30 września 1997 r., do Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej o stosowaniu zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-27 poz. 965

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.