Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1761 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-27
Data wydania:2007-12-19
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-12-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1761 z 2007


1761

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 oraz z 2007 r. Nr 56, poz. 367) po § 10a dodaje się § 10b w brzmieniu: „§ 10b. Część dotacji przyznanej województwu na cele, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 2, w roku 2008 i 2009, nie może być większa niż 20 % w każdym roku.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1761 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.