Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 130 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-02-08
Data wydania:2008-01-22
Data wejscia w życie:2008-03-01
Data obowiązywania:2008-02-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 130 z 2008


Strona 1 z 2
130

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 56, poz. 579, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 197, poz. 1661, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 957, Nr 181, poz. 1289 i Nr 191, poz. 1366.

Dziennik Ustaw Nr 21                — 1493 —                Poz. 130


podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1930, z 2004 r. Nr 273, poz. 2714 oraz z 2006 r. Nr 165, poz. 1178) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2008 r. Minister Sprawiedliwości: Z. åwiąkalski

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2008 r. (poz. 130)

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

1. Punkt Informacyjny w Białej Podlaskiej przy Sądzie Rejonowym,

2. Punkt Informacyjny w Białymstoku przy Sądzie Okręgowym,

3. Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej przy Sądzie Okręgowym,

4. Punkt Informacyjny w Bydgoszczy przy Sądzie Okręgowym,

5. Punkt Informacyjny Rejonowym, w Chełmie przy Sądzie

21. Punkt Informacyjny Rejonowym,

22. Punkt Informacyjny Rejonowym, w w Lesznie Lublinie przy przy Sądzie Sądzie Sądzie Sądzie

23. Punkt Informacyjny w Łodzi przy Rejonowym dla Łodzi-Âródmieścia,

24. Punkt Informacyjny Okręgowym, w Łomży przy

25. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu przy Sądzie Okręgowym,

26. Punkt Informacyjny w Nowym Targu przy Sądzie Rejonowym,

27. Punkt Informacyjny w Olsztynie przy Sądzie Okręgowym,

28. Punkt Informacyjny Okręgowym, w Opolu przy Sądzie

6. Punkt Informacyjny w Częstochowie przy Sądzie Okręgowym,

7. Punkt Informacyjny w Częstochowie przy Sądzie Rejonowym,

8. Punkt Informacyjny Okręgowym, w Elblągu przy Sądzie

9. Punkt Informacyjny w Gdańsku przy Sądzie Okręgowym,

10. Punkt Informacyjny w Gliwicach przy Sądzie Okręgowym,

11. Punkt Informacyjny w Gorzowie Wielkopolskim przy Sądzie Okręgowym,

12. Punkt Informacyjny w Jeleniej Górze przy Sądzie Okręgowym,

13. Punkt Informacyjny Okręgowym, w Kaliszu przy Sądzie

29. Punkt Informacyjny w Ostrołęce przy Sądzie Okręgowym,

30. Punkt Informacyjny w Ostrowcu Âwiętokrzyskim przy Sądzie Rejonowym,

31. Punkt Informacyjny Rejonowym, w Pile przy Sądzie

32. Punkt Informacyjny w Piotrkowie Trybunalskim przy Sądzie Okręgowym,

33. Punkt Informacyjny Okręgowym, w Płocku przy Sądzie

14. Punkt Informacyjny w Katowicach przy Sądzie Okręgowym,

15. Punkt Informacyjny w Kielcach przy Sądzie Okręgowym,

16. Punkt Informacyjny Okręgowym, w Koninie przy Sądzie

34. Punkt Informacyjny w Poznaniu przy Sądzie Okręgowym,

35. Punkt Informacyjny w Radomiu przy Sądzie Okręgowym,

36. Punkt Informacyjny w Rzeszowie przy Sądzie Okręgowym,

37. Punkt Informacyjny w Siedlcach przy Sądzie Okręgowym,

38. Punkt Informacyjny w Sieradzu przy Sądzie Okręgowym,

39. Punkt Informacyjny Okręgowym, w Słupsku przy Sądzie

17. Punkt Informacyjny w Koszalinie przy Sądzie Okręgowym,

18. Punkt Informacyjny w Krakowie przy Sądzie Okręgowym,

19. Punkt Informacyjny Okręgowym,

20. Punkt Informacyjny Okręgowym, w w Krośnie Legnicy przy przy Sądzie Sądzie

40. Punkt Informacyjny w Suwałkach przy Sądzie Okręgowym,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 130 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.