Logowanie

Monitor Polski Nr 100, poz. 1082 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-31
Data wydania:2007-12-20
Data wejscia w życie:2007-12-20
Data obowiązywania:2007-12-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 100, poz. 1082 z 2007


1082

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji §

1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 19 ust. 1 Regulaminu Sejmu, powołuje Komisję Nadzwyczajną „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. §

2. Do zakresu działania Komisji, o której mowa w § 1, należy:

1) przegląd i analiza przepisów regulujących kwestie społeczne, ekonomiczne i gospodarcze w celu

Monitor Polski Nr 100                — 4939 —                Poz. 1082


wskazania przepisów niejasnych, niespójnych, nieskutecznych, zbędnych lub nadmiernie regulujących;

2) przygotowanie, w oparciu o przegląd i analizę przepisów określonych w pkt 1, tez dotyczących niezbędnych zmian w ustawodawstwie;

3) występowanie z inicjatywą ustawodawczą w celu realizacji tez, o których mowa w pkt 2.

§

3. Do zasad i trybu działania Komisji, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 1 i 14 działu II Regulaminu Sejmu. §

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Sejmu: B. Komorowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 100, poz. 1082 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.