Logowanie

Monitor Polski Nr 100, poz. 1087 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-31
Data wydania:2007-12-21
Data wejscia w życie:2007-12-31
Data obowiązywania:2007-12-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 100, poz. 1087 z 2007


1087

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 grudnia 2007 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów postanawiam, co następuje: §

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 367 żołnierzy, pracowników wojska i funkcjonariuszy. §

2. PKW działa na obszarze Syryjskiej Republiki Arabskiej oraz Państwa Izrael i wykonuje zadania związane z nadzorowaniem utrzymania zawieszenia broni między Państwem Izrael a Syryjską Republiką Arabską oraz rozdzielaniem sił zbrojnych tych państw. § 3.

1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Sił Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej. §

4. Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej. §

5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa „Etat nr ZS/005/0”. §

6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 100, poz. 1087 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.