Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1029 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-11-05
Data wejscia w życie:1999-11-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1029 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1999 Nr 91 poz. 1029

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. §

1. Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1999 r. (poz.1029)

§

1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , zwane dalej „ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 85, poz. 941), do spraw:

1) administracji publicznej,

2) architektury i budownictwa,

3) wewnętrznych,

4) wyznań religijnych. §

2. W skład ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Sekretariat Ministra,

3) Departament Administracji Publicznej,

4) Departament Wdrażania i Monitorowania Reformy Administracji Publicznej,

5) Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych,

6) Departament Architektury, Budownictwa, Geodezji i Kartografii,

7) Departament Porządku Publicznego,

8) Departament Bezpieczeństwa Powszechnego,

9) Departament Obywatelstwa,

10) Departament Ochrony Granic, Migracji i Uchodźstwa,

11) Departament Zezwoleń i Koncesji,

12) Departament Inspekcji Sanitarnej i Zakładów Opieki Zdrowotnej,

13) Biuro do spraw organizacji Centrum Informacji Kryminalnej,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

14) Departament Wyznań,

15) Biuro Kadr, Szkolenia i Rozwoju Zawodowego,

16) Departament Legislacyjny,

17) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej,

18) Departament Nadzoru i Kontroli,

19) Biuro Budżetu i Finansów,

20) Biuro Spraw Obronnych,

21) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych,

22) Biuro Administracyjno-Gospodarcze,

23) Biuro Dyrektora Generalnego,

24) Archiwum. §

3. Obsługę zadań Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „ministrem”, w zakresie działu administracja publiczna, zapewniają w szczególności:

1) Departament Administracji Publicznej

2) Departament Wdrażania i Monitorowania Reformy Administracji Publicznej,

3) Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych §

4. Obsługę zadań ministra, w zakresie działu architektura i budownictwo, zapewnia w szczególności Departament Architektury, Budownictwa, Geodezji i Kartografii. §

5. Obsługę zadań ministra, w zakresie działu sprawy wewnętrzne, zapewniają w szczególności:

1) Departament Porządku Publicznego,

2) Departament Bezpieczeństwa Powszechnego,

3) Departament Obywatelstwa,

4) Departament Ochrony Granic, Migracji i Uchodźstwa,

5) Departament Zezwoleń i Koncesji,

6) Departament Inspekcji Sanitarnej i Zakładów Opieki Zdrowotnej,

7) Biuro do spraw organizacji Centrum Informacji Kryminalnej. §

6. Obsługę zadań ministra, w zakresie działu wyznania religijne, zapewnia w szczególności Departament Wyznań. §

7. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym sprawuje minister.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1029 z 1999 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Kontrola prędkości przez straż miejską

  Czy straż miejska może wystawiać mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy na podstawie pomiaru fotoradarem? Czy takie uprawnienia posiada tylko policja?

 • Rejestr kościołów i związków wyznaniowych

  Przedstawicel chrześcijańskiego kościoła z USA chce w naszym mieście założyć misję tegoż kościoła. Jakie należy spełnić warunki formalno-prawne, by móc taką (...)

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Termin nadania obywatelstwa

  We wrześniu 2005 żona moja złożyła wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego. Na zapytanie moje czy pośredniczących urzędów oraz Prezydenta RP nie dotyczą Konstytucja (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 44 poz. 655

  Zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Monitor Polski 2012 poz. 648

  Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski 2004 nr 56 poz. 954

  Zarządzenie Nr 120 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-09 poz. 898

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Monitor Polski 2005 nr 7 poz. 100

  Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.