Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1031 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-11-10
Data wejscia w życie:1999-11-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1031 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1999 Nr 91 poz. 1031

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 Nr 82, poz. 929) §

1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje działem administracji rządowej- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

3. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, minister jest dysponentem części 34 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5. Organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 Nr 82, poz. 929) określa załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r.(poz. 1031)

WYKAZ ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych,

2) Generalny Konserwator Zabytków,

3) Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

4) Komitet Kinematografii,

5) Filmoteka Narodowa w Warszawie,

6) Filmowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „Techfilm” w Warszawie,

7) Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu,

8) Wytwórnia Filmowa „Czołówka” w Warszawie,

9) Studio Opracowań Filmów w Warszawie (w upadłości),

10) Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

11) Studio Filmowe „Semafor” w Łodzi,

12) Studio Miniatur Filmowych w Warszawie,

13) Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej,

14) Studio Filmów Animowanych w Krakowie,

15) Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego w Warszawie,

16) Studio Filmowe „Dom” w Warszawie,

17) Studio Filmowe „Kadr” w Warszawie,

18) Studio Filmowe ”Oko” w Warszawie,

19) Studio Filmowe „Perspektywa” w Warszawie,

20) Studio Filmowe „Profil” w Warszawie,

21) Studio Filmowe ”Tor” w Warszawie,

22) Studio Filmowe „Zebra” w Warszawie,

23) Studio Filmowe „Zodiak” w Warszawie,

24) Studio Filmowe „Kronika” w Warszawie,

25) Studio Filmowe „Wir” w Warszawie,

26) Agencja Produkcji Filmowej w Warszawie,

27) Agencja Dystrybucji Filmowej w Warszawie,

28) Agencja Scenariuszowa w Warszawie,

29) „Film Polski” - Instytucja Filmowa w Warszawie,

30) Łódzkie Centrum Filmowe,

31) Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi,

32) Biblioteka Narodowa w Warszawie,

33) „Zachęta” Państwowa Galeria Sztuki w Warszawie,

34) Międzynarodowe Centrum Kultury w Warszawie,

35) Centrum Animacji Kultury w Warszawie,

36) Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski” w Warszawie,

37) Muzeum Narodowe w Krakowie,

38) Muzeum Narodowe w Poznaniu,

39) Muzeum Narodowe w Warszawie,

40) Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie,

41) Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej,

42) Muzeum Łazienki Królewskie Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie,

43) Muzeum Pałac w Wilanowie,

44) Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce,

45) Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

46) Muzeum Zamkowe w Malborku,

47) Muzeum Stutthof w Sztutowie,

48) Państwowe Muzeum na Majdanku,

49) Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka,

50) Teatr Narodowy w Warszawie,

51) Teatr Wielki – Opera Narodowe,

52) Państwowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie,

53) Filharmonia Narodowa w Warszawie,

54) Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie,

55) Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych,

56) Ośrodek Zabytkowego Krajobrazu,

57) Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych,

58) Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury,

59) Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,

60) Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach,

61) Dom Pracy Twórczej w Wigrach,

62) Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie,

63) Instytut Kultury w Warszawie,

64) Żydowski Instytut Historyczny – Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie,

65) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego w Warszawie,

66) Szkoły muzyczne, plastyczne i artystyczne oraz muzea, które podlegają Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie odrębnych przepisów.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1031 z 1999 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-28 poz. 366

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-16 poz. 1442

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji "CENRIT"

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-18 poz. 1482

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-14 poz. 1410

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy oraz określenia zakresu działania Archiwum Państwowego w Krakowie

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-02 poz. 1889

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.