Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1036 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-11-10
Data wejscia w życie:1999-11-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1036 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/4

Dz.U. 1999 Nr 91 poz. 1036

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia. Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 Nr 82, poz. 929) §

1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje działem administracji rządowej – zdrowie.

3. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, minister jest dysponentem części 35 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

5. Organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 Nr 82, poz. 929) określa załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r.(poz. 1036)

WYKAZ ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ZDROWIA

1) Główny Inspektor Sanitarny,

2) Główny Inspektor Farmaceutyczny,

3) Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych w Warszawie,

4) Bank Tkanek Oka w Warszawie,

5) Biuro do Spraw Narkomanii w Warszawie,

6) Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,

7) Biuro pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego w Warszawie,

8) Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Zduńskiej Woli,

9) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,

10) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,

11) Centralny Zespół Lotnictwa Sanitarnego w Warszawie,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/4

12) Centrum Diagnostyki i Terapii AIDS w Warszawie - w stanie likwidacji,

13) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,

14) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,

15) Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Warszawie,

16) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,

17) Dom Lekarza Seniora w Warszawie,

18) Dom Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,

19) Górnośląski Szpital Onkologiczny w Gliwicach,

20) Krajowe Biuro Koordynacyjne do Spraw Zapobiegania AIDS w Warszawie,

21) Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie,

22) Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Droga Płciową w Białymstoku,

23) Ośrodek Readaptacyjny dla Osób Wymagających Okresowej Pomocy ze Względów Społecznych i Medycznych w Konstancinie-Jeziornie (oddział w Piastowie),

24) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,

25) Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie,

26) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,

27) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy,

28) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku,

29) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu,

30) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach,

31) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach,

32) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

33) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie,

34) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi,

35) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie,

36) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu,

37) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu,

38) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu,

39) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu,

40) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie,

41) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku,

42) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie,

43) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu,

44) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/4

45) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu,

46) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze,

47) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,

48) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie,

49) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Instytut Stomatologii w Łodzi,

50) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lecznica Instytut Geriatrii w Warszawie,

51) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

52) Samodzielny Publiczny Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,

53) Samodzielny Publiczny Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu,

54) Zakład Zamówień Publicznych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w Warszawie,

55) Zarząd Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w Warszawie,

56) Zespół Profilaktycznych Domów Zdrowia w Zakopanem,

57) Samodzielne publiczne szpitale kliniczne, które podlegają Ministrowi Zdrowia na podstawie odrębnych przepisów,

58) Akademie medyczne,

59) Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek w Warszawie,

60) Centralny Ośrodek Techniki medycznej w Warszawie,

61) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,

62) Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

63) Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie,

64) Instytut – Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,

65) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

66) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,

67) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

68) Instytut Kardiologii w Warszawie,

69) Instytut Leków w Warszawie,

70) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,

71) Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,

72) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

73) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

74) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

75) Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,

76) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

77) Instytut Reumatologiczny w Warszawie,

78) Instytut Żywności i Żywienia im. Aleksandra Szczygła w Warszawie,

79) Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1036 z 1999 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.