Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1035 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-11-10
Data wejscia w życie:1999-11-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1035 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1999 Nr 91 poz. 1035

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska. Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 Nr 82, poz. 929) §

1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje działami administracji rządowej:

1) gospodarka wodna,

2) środowisko.

3. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, minister jest dysponentem części 28 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Środowiska.

5. Organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 Nr 82, poz. 929) określa załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r.(poz. 1035)

WYKAZ ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA

1) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

2) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Gliwicach,

3) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie,

4) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

5) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

6) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Warszawie

7) Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

8) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

9) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Katowicach,

10) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

11) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

12) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

13) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,

14) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

15) Zakład Budżetowy Budownictwa Wodnego w Puławach,

16) Biuro Programu Oceny Skutków Działań w Środowisku w Warszawie,

17) Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem,

18) Krajowy Zarząd Parków Narodowych w Warszawie,

19) Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie,

20) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach,

21) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

22) Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie,

23) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej w Warszawie – w likwidacji,

24) Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie,

25) Główny Inspektor Ochrony Środowiska,

26) Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” w Warszawie,

27) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1035 z 1999 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 641

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2013

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-31 poz. 480

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1671

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-27 poz. 606

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

 • Monitor Polski 2010 nr 46 poz. 641

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2009 r. przypadających na jednego mieszkańca


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.