Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1041 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-11-03
Data wejscia w życie:1999-11-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1041 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1999 Nr 91 poz. 1041

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia. Na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 83, poz. 700, Nr 70, poz. 777 i Nr 72, poz. 802) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia (Dz.U. Nr 140, poz. 912) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

2) w załączniku nr 2 – „Wykaz środków pomocniczych przysługujących ubezpieczonemu w cenie ich nabycia” wprowadza się następujące zmiany: 1 5 6 a) lp. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 2 Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk w przypadku nietrzymania moczu a) Cewniki urologiczne do 6 sztuk w przypadku schorzeń wymagających cewnikowania pęcherza moczowego b) Cewniki urologiczne jednorazowe przy stanach wymagających wielokrotnego cewnikowania w ciągu doby w ilości odpowiedniej do wskazań lekarskich b) lp. 9 i 10 otrzymują brzmienie: 2 Pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie w przypadku pacjentów: - z chorobą nowotworową przebiegającą w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza, okolicy krzyżowej, itp. - z przetokami nowotworowymi lub popromiennymi (pęcherzowo-pochwowym, pęcherzowo-pochwowoodbytniczymi, pochwowo-odbytniczymi) lub zamiennie pieluchomajtki do 60 sztuk Pieluchomajtki lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 3 30% raz na 1 miesiąc 30% raz na 1 miesiąc 30% 3

1 9

10

bezpłatnie raz na 1 miesiąc 30% raz na 1 miesiąc 30% raz na 1 miesiąc

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

1 16

1 21

sztuk miesięcznie dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia - z głębokim upośledzeniem umysłowym, w zespołach otępiennych o różnej etiologii - z postępującymi chorobami układu nerwowego, z pęcherzem neurogennym, zaburzeniami mikcji zwieraczy, wadami rozwojowymi, przepuklinami oponowomózgowymi, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, wynicowaniem pęcherza c) lp. 16 otrzymuje brzmienie: 2 3 Peruki w przebiegu leczenia chorób nowotworowych, przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu, oparzeń, choroby: - z włosów sztucznych bezpłatnie raz na 1 rok - z włosów naturalnych 30% raz na 1 rok d) dodaje się lp. 21 w brzmieniu: 2 3 Worki na mocz do 6 sztuk miesięcznie 30% raz na 1 miesiąc § 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. (poz. 1041) WYKAZ PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH UBEZPIECZONEMU ORAZ WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WŁASNEGO UBEZPIECZONEGO W CENIE ICH NABYCIA

Lp. 1 1 2 3 4 4 6 7

Rodzaj przedmiotów ortopedycznych 2 Proteza kończyny dolnej * Proteza robocza kończyny górnej * Proteza kosmetyczna kończyny górnej * Wózki inwalidzkie ręczne do stałego użytkowania (terenowe i pokojowe) * Wózki specjalne dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym lub innymi schorzeniami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się * Gorsety, kołnierze ortopedyczne i aparaty ortopedyczne (przy trwałej dysfunkcji) * Przedmioty uzupełniające przedmioty ortopedyczne, jak: - uchwyty robocze do protez - pończochy kikutowe Laski i kule do stałego użytkowania Balkoniki i podpórki ułatwiające chodzenie do stałego użytkowania

Wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie nabycia

3 bezpłatnie raz na 3 lata ** bezpłatnie raz na 3 lata ** bezpłatnie raz na 3 lata ** bezpłatnie raz na 5 lat ** bezpłatnie raz na 3 lata ** bezpłatnie raz na 2 lata ** bezpłatnie raz na 3 lata ** bezpłatnie 6 sztuk rocznie na każdą kończynę 30% raz na 2 lata ** 30% raz na 5 lat **

2005-10-26

8 9

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Obuwie ortopedyczne będące częścią składową aparatu ortopedycznego * Obuwie ortopedyczne Ortezy kończyny górnej (przy czasowej dysfunkcji) Ortezy kończyny dolnej (przy czasowej dysfunkcji) Ortezy tułowia i szyi (przy czasowej dysfunkcji) Wózek do raczkowania (pełzaki) * Foteliki do siedzenia dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym lub innymi schorzeniami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się * Parapodium lub indywidualnej przedmioty pionizujące * Proteza tymczasowa * Laska dla niewidomych (biała)

bezpłatnie raz na 1 rok ** 30% raz na 1 rok ** 30% 30% 30% bezpłatnie raz na 2 lata ** bezpłatnie raz na 2 lata ** bezpłatnie raz na 2 lata ** bezpłatnie raz na 1 rok** bezpłatnie raz na 2 lata **

* W tym naprawy ** Okres może ulec skróceniu w przypadku wystąpienia zmian w stanie fizycznym osoby ubezpieczonej

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1041 z 1999 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Transport chorego na leczenie

  Jakie konkretnie akty prawne regulują kwestię transportu chorego z domu na dalsze leczenie szpitalne? Pacjent po przebytym udarze mózgu, o całkowitym niedowładzie jednej (...)

 • Amortyzacja telewizora

  Kupiono telewizor plazmowy w cenie 7.300,00 zł netto potrzebny do prowadzonej działalności gospodarczej. Pod jaki numer Klasyfikacji Środków Trwałych można go zaliczyć (...)

 • Samochód osobowy w ewidencji środków trwałych

  Rozpoczęłam działalność gospodarczą jako osoba fizyczna; wprowadziłam do ewidencji środków trwałych samochód osobowy, stanowiący moją własność, który zakupiłam (...)

 • Zakup środków czystości przez pracodawcę

  Jak często pracodawca ma obowiązek zakupu środków czystości (proszek do prania, ręczniki, mydło) i ubrań roboczych dla pracowników fizycznych i umysłowych?

 • Amortyzacja budynku usługowo-handlowego

  Spółka zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną w postaci działki z trwale związanym z gruntem budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni handlowej przekraczającej (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-16 poz. 787

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-18 poz. 1314

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-28 poz. 2739

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-16 poz. 786

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach - w zakresie którego Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje to świadczenie, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-28 poz. 2731

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.