Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1233 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-24
Data wydania:2007-09-18
Data wejscia w życie:2007-09-24
Data obowiązywania:2007-09-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1233 z 2007


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 175                — 12434 —                Poz. 1233


1233

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 18 września 2007 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych Na podstawie art. 182 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Audycje wyborcze w wyborach do Sejmu i do Senatu są rozpowszechniane w dniach od 6 do 19 października 2007 r.

2. W programach ogólnokrajowych „Telewizji Polskiej Spółka Akcyjna”, zwanej dalej „Telewizją Polską”, czas rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu wynosi:

1) w Programie 1 — 360 minut w wyborach do Sejmu i 120 minut w wyborach do Senatu;

2) w Programie 2 — 360 minut w wyborach do Sejmu i 120 minut w wyborach do Senatu;

3) w Programie TV Polonia — 180 minut w wyborach do Sejmu i 60 minut w wyborach do Senatu.

3. W programach ogólnokrajowych „Polskiego Radia Spółka Akcyjna”, zwanego dalej „Polskim Radiem”, czas rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu wynosi:

1) w Programie 1 — 500 minut w wyborach do Sejmu i 120 minut w wyborach do Senatu;

2) w Programie 2 — 250 minut w wyborach do Sejmu i 120 minut w wyborach do Senatu;

3) w Programie 3 — 500 minut w wyborach do Sejmu i 120 minut w wyborach do Senatu;

4) w Programie 4 — 250 minut w wyborach do Sejmu i 120 minut w wyborach do Senatu;

5) w programie dla zagranicy — 300 minut w wyborach do Sejmu i 120 minut w wyborach do Senatu.

4. W programach regionalnych Telewizji Polskiej czas rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu wynosi 600 minut w wyborach do Sejmu i 180 minut w wyborach do Senatu. ———————

1)

5. W spółkach radiofonii regionalnej czas rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu wynosi 900 minut w wyborach do Sejmu i 360 minut w wyborach do Senatu. § 2.

1. Telewizja Polska rozpowszechnia audycje wyborcze:

1) w Programie 1 w dniach 8—12 października i 15—19 października w dwóch odrębnych blokach audycji wyborczych, nie dłuższych niż 30 minut każdy, jeden w godzinach 900—1200, drugi w godzinach 1630—1900;

2) w Programie 2 w dniach 8—12 października i 15—19 października w dwóch odrębnych blokach audycji wyborczych, nie dłuższych niż 30 minut każdy, jeden w godzinach 700—900, drugi w godzinach 1700—1800;

3) w TV Polonia w dniach: a) 8 października w godzinach 2152—2212, b) 9 października w godzinach 1400—1420 i 2130—2140, c) 10 października i 1340—1350, w godzinach 0346—0406, 0320—0330

d) 15 października w godzinach 2151—2211, e) 16 października w godzinach 1400—1420 i 2130—2140, f) 17 października w godzinach 1340—1350 i 2152—2212, g) 18 października i 1400—1420; w godzinach 0345—0405, 0321—0331, 0342—0402

4) w programach regionalnych w dniach 6—13 października i 15—19 października w godzinach 1857—1957.

2. Polskie Radio rozpowszechnia audycje wyborcze:

1) w dniach 8—19 października: a) w Programie 1 — w dwóch odrębnych blokach audycji wyborczych, nie dłuższych niż 30 minut każdy, jeden w godzinach 1200—1500, drugi w godzinach 1700—1930, b) w Programie 2 — w godzinach 0738—0800 i 0910—0920,

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1233 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.