Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1331 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-12
Data wydania:2007-10-10
Data wejscia w życie:2007-10-12
Data obowiązywania:2007-10-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1331 z 2007


1331

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ1) z dnia 10 października 2007 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Tworzy się obwody głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych i wyznaczonych na dzień 21 października 2007 r. ———————

1)

2. Wykaz obwodów głosowania, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej: w z. P. Zalewski

Minister Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 38, poz. 242).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 112, poz. 766 i Nr 176, poz. 1238.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2007 r. (poz. 1331)

WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA NA POLSKICH STATKACH MORSKICH I. Armator: Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „PETROBALTIC” S.A., siedziba: ul. Stary Dwór 9, Gdańsk Nr obwodu 1000 1001 Nazwa statku PETROBALTIC BALTIC BETA

II. Armator: Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk, siedziba: ul. Powstańców Warszawy 55, Sopot Nr obwodu 1002 Nazwa statku OCEANIA

III. Armator: EUROAFRICA Linie ˚eglugowe Sp. z o.o., siedziba: ul. Energetyków 3/4, Szczecin Nr obwodu 1003 1004 Nazwa statku INOWROCŁAW MIKOŁAJ KOPERNIK

Dziennik Ustaw Nr 187                — 13187 —                Poz. 1331


IV. Armator: Morski Instytut Rybacki w Gdyni, siedziba: ul. Kołłątaja 1, Gdynia Nr obwodu 1005 Nazwa statku BALTICA

V. Armator: Stowarzyszenie STAP, siedziba: ul. Sienkiewicza 2A, Gdynia Nr obwodu 1006 Nazwa statku GEDANIA

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 187, poz. 1331 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.