Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1839 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-29
Data wydania:2007-12-20
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1839 z 2007


Dziennik Ustaw Nr 247                — 17745 —                Poz. 1839


1839

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Na podstawie art. 17 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 261, poz. 2190 oraz z 2006 r. Nr 19, poz. 151 i Nr 241, poz. 1752) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) Prokuraturę Apelacyjną w Łodzi — obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Łodzi, Ostrowie Wielkopolskim, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu;”;

2) w § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi: a) Prokuraturę Okręgową w Łodzi — obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Łódź-Bałuty w Łodzi, Łódź-Górna w Łodzi, Łódź-Polesie w Łodzi, Łódź-Âródmieście w Łodzi, Łódź-Widzew w Łodzi, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu, b) Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim — obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie, c) Prokuraturę Okręgową w Piotrkowie Trybunalskim — obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim, d) Prokuraturę Okręgową w Sieradzu — obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Łasku, Poddębicach, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli;”;

———————

1)

3) w § 5: a) uchyla się pkt 10, b) po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu: „24a) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim: a) Prokuratura Rejonowa w Jarocinie dla gmin: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin i ˚erków, b) Prokuratura Rejonowa w Kaliszu dla miasta Kalisz oraz gmin: Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki i ˚elazków, c) Prokuratura Rejonowa w Kępnie dla gmin: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica, d) Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie dla miasta Sulmierzyce oraz gmin: Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Rozdrażew i Zduny, e) Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim dla miasta Ostrów Wielkopolski oraz gmin: Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Raszków, Sieroszewice i Sośnie, f) Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie dla gmin: Czajków, Doruchów, Grabów n. Prosną, Kobyla Góra, Kraszewice, Mikstat i Ostrzeszów, g) Prokuratura Rejonowa w Pleszewie dla gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów i Pleszew;”;

4) w § 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Poznaniu: Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie, któremu powierza się załatwianie spraw z terenu miasta Czarnków oraz gmin: Czarnków, Drawsko, Lubasz i Połajewo;”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Minister Sprawiedliwości: Z. åwiąkalski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 431, 432 i 433, Nr 73, poz. 484, Nr 85, poz. 571 i Nr 136, poz. 959.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1839 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.